Gymnos Kroppsøving vg1-vg3

Gymnos og Gym Lærernettsted kroppsøving (Nettsted)

Lisensbelagt lærernettsted

Forfatter:

Per Holmstad og Asbjørn Gjerset

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202653415
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Gymnos og Gym Lærernettsted kroppsøving
Elevtilgang er gratis. Lærerlisens koster 249,- per skoleår, men selges til halv pris inneværende skoleår. Nettstedene har individuell innlogging. Lærer bestiller det antall elevlisenser som trengs til kr. 0,-.

Eleven møter lydbok, film og oppgaver til hvert kapittel i læreboka. Alle elevsvarene lagres. Egne innleveringsoppgaver kan leveres til lærer og som kroppsøvingslærer får du raskt oversikt over besvarte innleveringsoppgaver. Læreren kan kommentere besvarelsene og følge opp hver enkelt elev og klassen. Lærer og elev kan også kommunisere på nettstedet.

Nettstedet har filmer av alle øvingene i læreboka. Uke- og treningsplanlegger er lett tilgjengelig for eleven.

Elevtilgang er gratis.

Til toppen

Gymnos Kroppsøving vg1-vg3
Gymnos kommer i ny utgave til fagfornyelsen 2020. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og livsstil. Læreverket Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev. Gymnos presenterer et mangfoldig utvalg av treningsplaner, øvelser og utfordringer. Gratis elevnettsted med filmer, interaktive oppgaver, treningsplanlegger og lydbok. Lærernettstedet har gode eksempler på undervisningsopplegg.