Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK06, LK13)

Gymnos Elev- og lærernettsted (2020) (Nettsted)

Digitale ressurser kroppsøving vg1-vg3. Gratis for elever

Forfatter:

Per Holmstad og Asbjørn Gjerset

Forfatter: og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202647414
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2023
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Gymnos Elev- og lærernettsted (2020)
Nytt Gymnos nettsted med lagring og mulighet for dialog med lærer. Elevnettstedet er et gratis supplement til boka.

På Gymnos elevnettsted finner eleven lydbok, noen filmer og oppgaver til hvert kapittel i læreboka. Alle elevsvarene lagres. Treningsplaner kan leveres til lærer og som kroppsøvingslærer får du raskt oversikt over elevenes arbeid. Læreren kan kommentere treningsplanene og følge opp hver enkelt elev og klassen.

Nettstedet har filmer av alle øvingene i læreboka. Uke- og treningsplaner er lett tilgjengelig for eleven.


Tilgang til lærernettstedet krever kjøp av lærerlisens, men er åpent og gratis fram til 1. juli 2020. Elevtilgangen blir fortsatt gratis.

Til toppen

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK06, LK13)
Gymnos kommer i ny utgave til fagfornyelsen 2020. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og livsstil. Læreverket Gymnos er et praktisk hjelpemiddel for lærer og elev. Gymnos presenterer et mangfoldig utvalg av treningsplaner, øvelser og utfordringer. Gratis elevnettsted med filmer, interaktive oppgaver, treningsplanlegger og lydbok. Lærernettstedet har gode eksempler på undervisningsopplegg.