Gymnos Brettbok (LK20) av Kristian Abelsen, Asbjørn Gjerset, Mette Hanneborg, Per Holmstad og Lars-Jørgen Myhrvold (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK20)

Gymnos Brettbok (LK20) (Nettsted)

Forfatter:

Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Mette Hanneborg, Kristian Abelsen og Lars-Jørgen Myhrvold

Forfatter: , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202669232
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kroppsøving
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Gymnos Brettbok (LK20)

Gymnos Brettbok (2020) er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Gymnos (2020) dekker kompetansemålene i kroppsøving for yrkesfag og studieforeredende på vg1, vg2 og vg3 til fagfornyelsen (LK20). Lisensen er gyldig i 3 år.

I Brettboka kan eleven kan gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.
Brettbok-utgaven kan kjøpes av skoler på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Til toppen

Forfatter(e)

Kristian Abelsen er universitetslektor ved Norges idrettshøgskole. Han underviser i friluftsliv og didaktikk på bachelorprogrammene Friluftsliv og Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Pedagogisk utviklingsarbeid har vært sentralt i prosjekter med uteskole, lærerarbeid i folkehøgskolen og nå i ulike engasjementer på idrettshøgskolen. Han er opptatt av å utvikle didaktikk for langsomt friluftsliv.

Myhrvold er lærerutdannet med videreutdanning i kroppsøving og idrettsfag fra høgskole og fra NIH. I tillegg har han en spesialisering i veiledning av studenter i kroppsøving og idrettsfag fra NIH. Han har arbeidet ved Sandvika vgs i noen år, og er nå ved Ski videregående skole.

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (LK20)
Gymnos (2020) er en lærebok i kroppsøving på videregående skole. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og viser et mangfoldig utvalg av øvelser, aktiviteter og treningsplaner. Gratis elevnettsted med oppgaver, treningsplaner, videoer og lydbok. Lærernettstedet har gode eksempler på undervisningsopplegg.