Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (Fagfornyelsen LK20)

Gymnos (2020) Unibok (Nettsted)

Digital utgave Kroppsøving videregående vg1, vg2, vg3

Forfatter:

Asbjørn Gjerset, Per Holmstad, Mette Hanneborg, Lars-Jørgen Myhrvold og Kristian Abelsen

Forfatter: , , , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202669225
Kategori: Kroppsøving
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Kroppsøving
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: Vg1, Vg2, Vg3, Yrkesfag Vg1, Yrkesfag Vg2, Yrkesfag Vg3 påbygging
Om utgivelsen Gymnos (2020) Unibok

Gymnos Unibok (2020) er en lærebok i kroppsøving. Uniboken er rikt illustrert med fotografier og illustrasjoner som viser elevene mange ulike aktivitet og øvelser. Læreboken dekker kompetansemålene i kroppsøving på vg1–vg3 til fagfornyelsen (LK20).

Gymnos Unibok (2020) er den digitale utgaven av læreboka i et brukervennlig format som har innlest læreboktekst og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen er gyldig i 3 år slik at elevene har tilgang gjennom alle tre år på videregåenden skole.
Læreverket Gymnos (2020) dekker alle kompetansemålene i LK20 for Kroppsøvøing til vg1, vg2 og vg3. Til læreverket følger det egne digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se www.gymnos.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. Lærebokteksten er lest inn og ligger som lydfiler i uniboka. En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er integrert i Gymnos Unibok.
Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Til toppen

Forfatter(e)

Kristian Abelsen er universitetslektor ved Norges idrettshøgskole. Han underviser i friluftsliv og didaktikk på bachelorprogrammene Friluftsliv og Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Pedagogisk utviklingsarbeid har vært sentralt i prosjekter med uteskole, lærerarbeid i folkehøgskolen og nå i ulike engasjementer på idrettshøgskolen. Han er opptatt av å utvikle didaktikk for langsomt friluftsliv.

Myhrvold er lærerutdannet med videreutdanning i kroppsøving og idrettsfag fra høgskole og fra NIH. I tillegg har han en spesialisering i veiledning av studenter i kroppsøving og idrettsfag fra NIH. Han har arbeidet ved Sandvika vgs i noen år, og er nå ved Ski videregående skole.

Gymnos kroppsøving vg1, vg2, vg3 (Fagfornyelsen LK20)
Gymnos (2020) er en lærebok i kroppsøving på videregående skole. Gymnos legger vekt på kunnskap om trening og viser et mangfoldig utvalg av øvelser, aktiviteter og treningsplaner. Gratis elevnettsted med oppgaver, treningsplaner, videoer og lydbok. Lærernettstedet har gode eksempler på undervisningsopplegg.