Stairs 5-7

Stairs 5-7 digital vurdering (Elevlisens) (Nettsted)

Tilgang åpnes i Conexus Engage innen tre virkedager

Legg i ønskeliste

Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2016
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202549657
Kategori: Engelsk
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Engelsk
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Stairs 5-7 digital vurdering (Elevlisens)
Stairs 5-7 Digital vurdering er halvårsprøver med automatisk retting, umiddelbar oversikt og forslag til oppfølging av hver enkelt elev! To prøvesett i året på hvert trinn. Hele dette skoleåret er tjenesten gratis. Du finner prøven hos Conexus Engage (Vokal)*. Lærer tildeler elevene prøven i Conexus Engage, og elevene finner prøven på Stairs Online 5-7 elevnettsted. De logger inn med passord generert av lærer i Conexus Engage eller Feide.

Læreren får automatisk tilgang til elevenes resultater gjennom administrasjonverktøyet i Conexus Engage. Resultatene er knyttet til kapitlene i læreverket og målene for hvert halvår. Prøvene er laget ut ifra læringsmålene i Stairs utg 2. Prøvene gir læreren oversikt over elevenes grunnleggende ferdigheter, og verktøyet egner seg godt for samtaler med de foresatte og planlegging av elevenes videre arbeid. Innlogging med Feide eller engangspassord. Stairs digital vurdering er gratis i skoleåret 2016/17 og tilgjengelig for alle Conexus/Vokalbrukere på 5-7 trinn.

Forhåndsvisning av prøvene ligger på Stairs Online (lærerlisens).


*Forutsetter tilgang til Conexus Engage.

Til toppen

Stairs 5-7

Stairs utgave 2, økt fokus på engelsk muntlig og skriftlig kommunikasjon!

Økt motivasjon og bedre måloppnåelse. Stairs har en tydelig struktur som gjør undervisningen systematisk. Variasjon i tekster og bilder motiverer og engasjerer. Verket er tilrettelagt for kartlegging og nivådeling.