Grunnleggende økonomistyring (Fleksibind)

Forfatter:

Terje Berg

Legg i ønskeliste

Forfatter:
Innbinding: Fleksibind
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 388
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202520502
Kategori: Bedriftsøkonomi og Økonomi, markedsføring og organisasjonsfag
Fag: Bedriftsøkonomi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Grunnleggende økonomistyring

Grunnleggende økonomistyring er primært skrevet for studenter som for første gang er i befatning med det bedriftsøkonomiske fagområdet. Boken introduserer sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter. Sentralt i boken er forståelse av modellenes forutsetninger, og innøving av teknikk og problematisering går hånd i hånd.

Boken er egnet både for studenter som fortsetter med bedriftsøkonomiske studier og de som kun skal ha ett emne innen fagområdet. De som fortsetter med øvrige økonomifag vil få opparbeidet et solid fundament, mens sistnevnte gruppe vil bli introdusert til stammespråket som benyttes innen bedriftsøkonomi, og settes i stand både til å gjennomføre egne beregninger, samt kunne føre meningsfulle samtaler med økonomene. Til grunn for innholdet ligger NRØA-planen bachelor i økonomi og administrasjon, og den del av bedriftsøkonomisk analyse som er beskrevet under overskriften «økonomistyring». Normalt utgjør disse temaene 15 studiepoeng. Denne boken dekker de tema som typisk inngår i de første 7,5 studiepoeng. I tillegg dekker noen tema som inngår i tilstøtende fag eller videregående emner. Boken er også egnet for ingeniørstudenter og for bruk innen etter- og videreutdanning.

Tematisk kan boken deles inn i følgende hoveddeler:

  • Introduksjon til bedriftsøkonomi, økonomistyring og regnskap
  • Kalkyler, kalkulasjon og kostnadsfordeling
  • Kortsiktige-, mellomlange-, og langsiktige beslutningsproblemer
  • Budsjettering og standardkostregnskap med vekt på avviksanalyse

Det er også skrevet en arbeidsbok med oppgaver til de ulike kapitler. Oppgavene er en blanding av test av faktakunnskaper og mer krevende problemstillinger hvor studenten selv må analysere beslutningssituasjonen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Terje Berg er førsteamanuensis ved NTNU Handelshøyskole, der han underviser i økonomistyring både på bachelor- og masternivå, samt innen etter- og videreutdanning. Han er utdannet siviløkonom (NHH), master of management (BI) og har en doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse (NTNU). I tillegg har han omfattende erfaring som økonomisjef og finansdirektør, og har så langt innehatt et titalls styreverv, primært i små- og mellomstore bedrifter. Hans forskning er rettet mot arbeidskapitalstyring, kostnadssystemer, controllerrollen og hvordan studenter lærer. Han har publisert både i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter innen økonomistyring og pedagogikk.