Grunnleggende felles verdier? (Heftet)

Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen

Forfatter:

Winje (red.), Breidlid, Lybæk og Valen-Sendstad

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 240
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202528027
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap , KRLE og Lærerutdanning
Fag: KRLE, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Grunnleggende felles verdier?

Hvordan og i hvilken grad realiserer skolen sitt formål i en religionspluralistisk virkelighet? Stadig flere religioner og livssyn i samfunnet gir nye muligheter og nye utfordringer. Grunnleggende felles verdier? Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen belyser denne nye situasjonen fra fire ulike vinkler:

I del 1 belyses skolens verdigrunnlag, blant annet ideen om en kristen og humanistisk kulturarv. Del 2 tar for seg menneskerettighetene og menneskerettighetsundervisning i lys av verdimangfold. Del 3 handler om de mange religionene som nå kan kalles norske, og som bærer med seg andre verdier enn skolens, mens del 4 belyser religionenes forhold til moderne menneskerettigheter.

Boka inneholder også et lite oppslagsverk over de fleste religioner som finnes i Norge. Målgruppen er lærere og grunnskolelærerstudenter som skal håndtere religions-, livssyns- og verdimangfold blant dagens elever.

Til toppen

Forfatter(e)

Geir Winje er dosent ved Høgskolen i Sørøst-Norge, der han arbeider ved lærerutdanningene. Han arbeider mye med religionsfaglige problemstillinger og er særlig opptatt av religionsundervisning, religiøs kunst og moderne religiøsitet. Winje har publisert flere artikler og bøker på disse fagområdene, blant annet «Religioner, mangfold og etikk i barnehagen», «Høytidsmarkering i barnehagen», «Guddommelig skjønnhet» (om kunst i religionene) og «Hekser og healere» (om moderne religiøsitet).

Halldis Breidlid er førstelektor ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akerhus. Hun underviser grunnskolelærerstudenter og har publisert både vitenskapelige artikler og lærebøker.
Lena Lybæk er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for Humaniora, Idretts- og Utdanningsvitenskap. Hun arbeider spesielt med problemstillinger knyttet til kulturelt og religiøst mangfold og verdipluralisme i skolen. Relaterte områder er religion og migrasjon, samt kulturelle og religiøse perspektiver på menneskerettigheter og menneskeverd.
Ådne Valen-Sendstad er førsteamanuensis ved Institutt for menneskerettigheter, religion og samfunnsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge.