Grunnbok i ADL for sykepleiere (Heftet)

Forfatter:

Hanne Tuntland

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 115
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276349696
Kategori: Helse- og sosialfag og Sykepleiefag
Fag: Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Grunnbok i ADL for sykepleiere

Dette er en grunnbok i ADL for sykepleiere. ADL (Activities of Daily Living) er en samlebetegnelse på en rekke ulike hverdagslige, praktiske aktiviteter. Mestring av disse aktivitetene innebærer personlig uavhengighet, økt mestring og selvhjulpenhet. Mange eldre med nedsatt funksjonsevne kan ha behov for profesjonell hjelp for å mestre disse aktivitetene. Boken gir sykepleiere kompetanse i ADL gjennom kunnskaper, ferdigheter og holdninger som fremmer eldres mulighet til å klare seg selv i dagliglivet. Grunnbok i ADL for sykepleiere er tilpasset bachelorstudenter i sykepleie samt sykepleiere som tar videreutdanning i eldreomsorg eller rehabilitering. Boken er også relevant for andre yrkesgrupper som arbeider med eldre mennesker innen kommunehelsetjenesten.

Til toppen

Presse Grunnbok i ADL for sykepleiere

Kort om ADL

«Dette må alle som jobber med mennesker med redusert egenomsorg kunne.»

Liv Wergeland Sørbye, SykepleienLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Hanne Tuntland er ergoterapeut og cand.san. og klinisk ergoterapeutspesialist i eldres helse. Hun er ansatt som førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet og har medvirket i flere bøker innen gerontologi/geriatri, samt publisert en rekke artikler innen kunnskapsbasert praksis.