Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt (Heftet)

Forfatter:

Berit Eide Johnsen og Kristoffer Vadum

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 204
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202702939
Kategori: Historie og Historie, religion og filosofi
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Grenseløst Agder. Det som skilte og det som bandt retter søkelyset mot ulike sider av Agders historie, samtidig som landsdelen analyseres i et nåtids- og framtidsperspektiv. Anledningen er at Aust-Agder og Vest-Agder fra 1. januar 2020 ble slått sammen til ett fylke, Agder

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Berit Eide Johnsen, født i 1955, er professor i historie ved Universitetet i Agder. Hun er dr.art. fra Universitetet i Bergen (1998) med avhandlingen Rederistrategi i endringstid: sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål: 1875-1925 (utgitt som bok 2001).Hun har også skrevet bøkene Han sad i prisonen -: sjøfolk i engelsk fangenskap 1807-1814 (1993), Sørlandsk skipsfart 1600-1920 (2016) (sammen med Gustav Sætra) og Lillesands historie 1800-1850 (2017). Hun er engasjert som forfatter av ytterligere to bind av Lillesands historie (fra 1850 og fram til i dag). De senere årene har hun også publisert artikler om migrasjon og turismens historie.

Finn Holmer-Hoven, født i 1942, er cand.polit. fra Universitetet i Oslo og tidligere dosent i offentlig administrasjon ved Agder distriktshøyskole og politisk redaktør og sjefredaktør i Fædrelandsvennen.

Dag Hundstad, født i 1976, er seksjonsleder for Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket. Han er ph.d. fra Universitetet i Bergen (2013) med avhandlingen Sørlandet – fra terra incognita til sommerferieland – fire historiske analyser av regionalitet og regionalisme. Han har også skrevet Klevefolk – historien om en havn (1996), Sørlandske uthavnssamfunn – rendyrkede sjøfartskulturer (2005), to bygdebøker for Harkmark i Mandal (2010) og jubileumsboka for Agder Historielag (2015). I tillegg har han publisert artikler om lokal- og regionalhistorie, turisme, kystkultur og maritim historie.

Leonhard Jansen, fødd i 1958, er avdelingleiar/konservator ved Aust-Agder museum og arkiv avd. Setesdalsmuseet. Han er cand.philol. frå Universitetet i Oslo i 1987, og har hovudsakleg arbeidd med lokalhistoriske emne frå Setesdal. Han var medarbeidar i bygdebokarbeidet i Valle og forfattar av Valle kultursoge. Han har m.a. også skriva bøkene Svein Knutsson Hovden – kvedar og sogemann, Allstøtt med deg - Valle sparebank 150 år og Frå postveg til riksveg – vegar og vegminne langs rv. 9, i tillegg til lokalhistoriske artiklar av ulikt innhald.

Nils Martinius Justvik, født i 1957, er førsteamanuensis i historie ved Universitetet i Agder. Han er dr. art. Fra Universitetet i Oslo (2007) med avhandlingen Kristenfolkets forhold til idrett. Endringer på Sørlandet i etterkrigstida (utgitt som bok 2012). Han har de siste årene arbeidet med Agders idrettshistorie og på oppdrag fra de to idrettskretsene skrevet bøkene Idrett i Sør. Vest-Agders Idrettskrets 100 år 1917-2017 (2017) og Fra hav til hei. En fortelling om idrett i Aust-Agder (2018). Han har skrevet flere artikler knyttet til de tre bøkenes temaer.

Jon P. Knudsen, født i 1956, er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Agder. Han er fil.dr. fra Lunds Universitet (1994) med avhandlingen Kulturspredning i et strukturelt perspektiv. Eksemplifisert ved politisk og religiøs endring under moderniseringen av det norske samfunn. Han har skrevet en rekke artikler og bokbidrag om politiske og kulturelle forhold i Norge og Norden. I perioden 1995-2000 var han politisk redaktør i Fædrelandsvennen. Han satt i 2017-2018 som medlem av det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for regionreformen. Han er for tiden også styreleder ved fakultet for landskap og samfunn ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

May-Linda Magnussen, født i 1973, er førsteamanuensis i sosiologi ved Universitetet i Agder. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo og forsker på familie- og arbeidsliv i et kjønns- og migrasjonsperspektiv. Hennes nyeste publikasjoner er: Jeg er klar til å bidra. Utforskning og utfordring av bakkebyråkraters kategorisering av flyktninger som prøver å komme i jobb i dagens Norge (Tidsskrift for velferdsforskning, nr. 1, 2020) og Men’s Family Breadwinning in today’s Norway: A Blind Spot in the Strive for Gender Equality (NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 2020).

Bjørg Seland (født 1947) er dr. philos. og professor emeritus i historie ved Universitetet i Agder. Hun har arbeidet med sosial- og kulturhistoriske emner ca. 1800–1940, med vekt på gardsfellesskap i bondesamfunnet, kjønnsrolleproblematikk, motkulturer og religiøse bevegelser.

Roger Tronstad, født i 1955, er historiker og førstearkivar i Arkivverket, Statsarkivet i Kristiansand. Han har utgitt bøkene Jøder på Agder 1851–1945 (2015) og Frimodighet med etterspill. Nicolai Wergeland i meningskamp og rettsstrid (2018). Han har også publisert flere artikler med ulike temaer fra Agders historie, blant annet om politiske valg, stemmerett og fattigdom. Nå arbeider han med bok om antisemittisme på Agder inntil 1945.