Gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer (Heftet)

En veileder for helsepersonell

Forfatter:

Raija Dahlø og Ingebjørg Laache

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 94
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276348521
Kategori: Helsefag og Sykepleiefag
Fag: Helsefag, Sykepleiefag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer

Hensikten med denne veilederen er å gi hjelp og støtte og utvikle kompetansen til dem som i sitt profesjonelle virke ivaretar gravide, fødende og barselkvinner med overgrepserfaringer. Målet er at svangerskap, fødsel og barseltid forløper så komplikasjonsfritt som mulig og fører til styrket mestringsfølelse hos kvinnen.

Individuell tilrettelegging er viktig når man støtter og hjelper kvinner med overgrepserfaringer og deres familier i denne fasen av livet. Et lydhørt og empatisk helsepersonell har store muligheter til å bidra til å gi opplevelsen av håndterbarhet og begripelighet.

Målgruppen for veilederen er alle profesjoner i perinatalomsorgen, bl.a. jordmødre, helsesøstre og leger samt studenter innen disse profesjonene.

Til toppen

Forfatter(e)

Raija Dahlø, jordmor, førstelektor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Ingebjørg Laache, jordmor ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF.