Grammatikken i bruk (Heftet)

Forfatter:

Harald Morten Iversen, Hildegunn Otnes og Marit Skarbø Solem

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 318
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202671525
Kategori: Norsk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Grammatikken i bruk

Grammatikken i bruk begynner med språket slik det brukes i ulike sammenhenger og utleder grammatisk kunnskap derfra. Slik står boka for et funksjonelt syn på grammatikkdidaktikk. En tradisjonell oversikt over det grammatiske systemet, med ordklasser, bøyningsformer, setningsledd m.m., finnes dessuten i en oppslagsdel bak i boka.

Forfatterne av denne boka viser hvordan grammatikk kan integreres i ulike norskfaglige emner som muntligopplæring, lese- og skriveopplæring, norsk som andrespråk og forskjellige typer tekstskaping. Hvert kapittel avsluttes med en grammatikkdidaktisk del med oppgaver som er relevante både for studenter og elever. Boka har også et eget kapittel med tekster til analyse der leserne kan prøve sine grammatikk-kunnskaper i en tekstlig sammenheng.

Grammatikken i bruk kom ut første gang i 2004. Denne nye utgaven er oppdatert i tråd med Fagfornyelsen og har blant annet en rekke nye tekstoppgaver.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Harald Morten Iversen er dosent i norskdidaktikk ved NTNU.

Hildegunn Otnes er professor i norskdidaktikk ved NTNU.

Marit Skarbø Solem er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for språk og litteratur, Campus Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun forsker på muntlige ferdigheter og samtaler i klasserommet.