Grammatikken i bruk (Heftet)

Forfatter:

Harald Morten Iversen, Hildegunn Otnes og Marit Skarbø Solem

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 320
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202328696
Kategori: Norsk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Grammatikken i bruk

Man forstår grammatikk bedre ved å se hvordan språket brukes enn ved å pugge et system av begreper. Dette synet finner man i skolens og lærerutdanningens læreplaner, og det danner utgangspunktet for Grammatikken i bruk.

De fleste lærebøker i grammatikk vektlegger hvordan språket er bygd opp som system, og i mindre grad hva man kan bruke språket til. Grammatikken i bruk er nyskapende fordi den i stedet begynner med språket slik det brukes i ulike sammenhenger og utleder grammatisk kunnskap derfra. En tradisjonell oversikt over det grammatiske systemet, med ordklasser, bøyningsformer, setningsledd m.m., er likevel beholdt som en nyttig oppslagsdel bak i boka.

Grammatikk er viktig pedagogisk bagasje, for med god grammatisk kunnskap kan elever, lærere og lærerstudenter bedre forstå hvordan språket brukes i konkrete situasjoner, og dermed også lettere forbedre og utvikle språket. Forfatterne av denne boka viser hvordan grammatikk kan anvendes i ulike norskemner som muntligopplæring, lese- og skriveopplæring, norsk som andrespråk og forskjellige typer tekstskaping.

Denne funksjonelle grunnboka var etterlengtet i allmennlærerutdanningen da den kom ut første gang i 2004. Den nye utgaven er gjennomgående oppdatert og har med læringsmål og forslag til læringsaktiviteter.

Til toppen

Forfatter(e)
Harald Morten Iversen er høgskolelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Hildegunn Otnes er førsteamanuensis ved Program for lærerutdanning ved NTNU.
Marit Skarbø Solem er høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.