Gode skrivestrategier (Heftet)

Forfatter:

Trygve Kvithyld, Trude Kringstad og Guri Melby

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 92
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202671532
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Norsk , Lese- og skriveopplæring og Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Lese- og skriveopplæring, Norsk, Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Gode skrivestrategier

Gode skriveferdigheter er nødvendig for å lykkes med skolegang og utdanning, og for å kunne delta i arbeidsliv og samfunnsliv.

Forfatterne av denne boka forklarer hva skrivestrategier er, hvilke strategier som er nyttige på ulike tidspunkt i skriveprosessen og hvordan man kan arbeide med dem i skolen. Utgangspunktet er at skriving er et håndverk som alle kan tilegne seg, og at undervisning i skrivestrategier er viktig for å utvikle elevenes skrivekompetanse.

Gode skrivestrategier passer for lærerstudenter og for lærere i skolen i alle fag der elever skriver. Framstillingen er særlig tilpasset mellomtrinn og ungdomstrinn, men temaet skrivestrategier er relevant for hele utdanningsløpet.

Den nye utgaven er oppdatert og tilpasset endringer i Kunnskapsløftet 2020.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Trygve Kvithyld er stipendiat og førstelektor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Han har hovedfag i nordisk og har undervist i videregående skole og ved lærerutdanningen. Han har også holdt en rekke kurs og skrevet artikler om skriving, skriveopplæring og litteraturdidaktikk.

Trude Kringstad er universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved NTNU. Hun har hovedfag i nordisk og har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen. I tillegg har hun holdt en rekke kurs og skrevet artikler om skriving og skriveopplæring.

Guri Melby har jobbet ved lærerutdanningene ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet) og Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU), og som rådgiver ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Hun har mastergrad i nordisk, har skrevet artikler om skrivedidaktikk og vært medredaktør for boka Å skrive seg inn i læreryrket (2012). Hun er nå politiker.