Gode foreldresamtaler om utfordrende temaer (Heftet)

Forfatter:

May Britt Drugli og Ragnhild Onsøien

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 124
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202698935
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Psykologi og psykiatri , Pedagogikk og lærerutdanning , Spesialpedagogikk og Pedagogikk og elevkunnskap
Fag: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Pedagogikk og elevkunnskap, Psykologi og psykiatri, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Gode foreldresamtaler om utfordrende temaer

Denne boken handler om foreldresamtaler som tar for seg tema som det kan være utfordrende å snakke om, for eksempel bekymring for barnets utvikling og/eller barnets omsorgssituasjon.

De fleste som jobber med barn har lite erfaring med denne type samtaler og vil kunne grue seg til å gjennomføre dem. Forfatterne beskriver hvordan kommunikasjonsteori og kunnskap om gode samarbeidsrelasjoner kan benyttes i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av foreldresamtaler. Boken veksler mellom å presentere fagstoff, konkrete eksempler, tips og refleksjonsspørsmål.

Gode foreldresamtaler om utfordrende temaer er en revisjon og fornyelse av boken Vanskelige foreldresamtaler – gode dialoger som ble utgitt i 2010.

Bokens målgruppe er først og fremst ansatte i barnehage og skole, men er også aktuell for eksempel for helsesykepleiere ansatte i PPT, kommunale ressursteam, barnevern og BUP.

Til toppen

Andre aktuelle titler

  • Sårbare småbarn

    De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis / May Britt Drugli og Ragnhild Onsøien

    Heftet
Forfatter(e)

May Britt Drugli er ph.d. i pedagogikk og er professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU) ved NTNU og professor II ved Høgskolen i Innlandet. Hun er involvert i flere forskningsprosjekter om små barn i barnehage. Hun har videre lang erfaring fra utviklingsarbeid med fokus på relasjonskvalitet innen barnehage og skole. May Britt Drugli har utgitt flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige artikler og fagartikler. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet små barn i barnehage.

Ragnhild Onsøien er psykologspesialist og har lang erfaring fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hun har undervist ved høyskoler og profesjonsstudiet i psykologi, og har også lang erfaring med utviklingsarbeid i barnehager og veiledning av barnehageansatte. Onsøien har deltatt i flere forskningsprosjekt knyttet til små barn og er medforfatter og bidragsyter i flere fagbøker.