Gode fagfolk vokser (Heftet)

Personlig kompetanse i arbeid med mennesker

Forfatter:

Greta Marie Skau

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 204
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202547721
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Psykologi og psykiatri , Oppvekstfag , Politifag og kriminalomsorg , Helsefag , Samfunnsfag , Spesialpedagogikk , Fagskolen , Sosialfag og Lærerutdanning
Fag: Helsefag, Lærerutdanning, Oppvekstfag, Politifag og kriminalomsorg, Psykologi og psykiatri, Samfunnsfag, Sosialfag, Spesialpedagogikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Gode fagfolk vokser

Gode fagfolk vokser handler om personlig kompetanse i arbeid med mennesker. Hva er egentlig personlig kompetanse, hvilken plass har den i vår samlede profesjonalitet, og hvordan utvikler vi den?

Denne femte utgaven av boka har samme hovedkapitler som før, men er gjennomgående språklig bearbeidet og faglig oppdatert. Den har også et nytt kapittel om oppmerksomt nærvær (mindfulness) som personlig kompetanse. Ny layout gjør teksten lettere tilgjengelig.

Viktige temaer er:

  • utviklingen av det personlige som en nødvendig del av vår tids kompetansebygging
  • møtet med andre som yrkesutøvelse
  • kommunikasjon og konflikthåndtering
  • profesjonsutdanningenes rolle
  • oppmerksomt nærvær (mindfulness) og personlig kompetanse
Gode fagfolk vokser er skrevet med tanke på dem som arbeider i eller forbereder seg til et yrke som krever samspill med andre. Boka er spesielt relevant i helse- og sosialfaglig grunnutdanning, legeutdanning, lærer- og barnehagelærarutdanning, og videre- og etterutdanning tilknyttet slike studier.

Gode fagfolk vokser ikke på trær, men de vokser som personer, og de gjør det gjennom hele sitt yrkesaktive liv.

Til toppen

Andre utgaver

Gode fagfolk vokser
Bokmål Ebok 2019

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Greta Marie Skau er sosiolog og har arbeidet og forsket i mange år som førsteamanuensis ved ulike universitet og høgskoler og innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. Hun har bred erfaring som kurs- og foredragsholder, særlig innenfor helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger.