God nok i norsk? (Heftet)

Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk

Forfatter:

Harald Berggreen, Kjartan Sørland og Vigdis Rosvold Alver

Legg i ønskeliste

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 232
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202370015
Kategori: Norsk , Norsk som andrespråk og Litteratur- og språkvitenskap
Fag: Litteratur- og språkvitenskap, Norsk, Norsk som andrespråk
Nivå: Akademisk
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen God nok i norsk?

Hvordan vet man når en elev er god nok i norsk? Denne boka viser hvordan lærere kan vurdere språk- og skriveutviklingen til elever med norsk som andrespråk med utgangspunkt i elevtekster. Formålet med å studere elevtekster er å kartlegge hvor eleven befinner seg i norskinnlæringen og å hjelpe eleven videre i språkutviklingen. Hensiktsmessig vurdering krever både kunnskaper hos den enkelte læreren og en samkjørt vurderingspraksis i lærerfellesskapet.

I denne boka får leseren en kortfattet innføring i typiske trekk ved andrespråksutvikling og skriving på andrespråket, en grundig gjennomgang av vurderingspunkter for språk og tekst, samt ideer til god skriveundervisning.

Boka er aktuell for studenter i grunnskolelærerutdanningen, norsk som andrespråk og andrespråkspedagogikk, og for lærere og andre som jobber med elever som har norsk som andrespråk.

Til toppen

Innholdsfortegnelse
Anmeldelser av God nok i norsk?

Matnyttig om andrespråk

«Boken tilbyr didaktiske tips til hvordan man kan hjelpe svake norskbrukere til å skape begripelige saktekster [...] Jeg liker den positive, forståelsesfulle måten forfatterne søker å finne barnets kompetanse på, fremfor at de leter etter svakheter og feil. Boken er systematisk lagt opp og kan fungere som en metode for å identifisere barnets styrker og svakheter. [...] Ikke desto mindre tror jeg at boken også kan være nyttig for foreldre som adopterer barn som allerede har lært å snakke. Jeg oppfordrer ikke alle foreldre til å bli profesjonelle pedagoger, men for mange vil det kunne være interessant og lærerikt å forstå mer av hvordan det nye språket utvikler seg hos barn som allerede har et språk. [...] Jeg registrerer at boken allerede er tatt inn som pensumbok ved flere læreutdanninger, og det er godt å se bøker som så utvunget konkretiserer høy faglig kompetanse slik at den blir nyttig for den enkelte elev og lærer.»Guro Havrevold, Bedre Skole

Til toppen

Forfatter(e)
Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskulen på Vestlandet. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. Alver har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun og forsket på minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun er medforfatter i tre læreverk i norsk som andrespråk: Ord, Ganske enkelt norsk og Ta ordet.
Harald Berggreen er førstelektor ved Høgskulen på Vestlandet. Han jobber med språklige emner i norskfaget i lærerutdanningene og er opptatt av språklæring og skriveutvikling. Han er blant annet medforfatter av «Andrespråkslæring» (1999) og læreverket «Ta Ordet».
Kjartan Sørland er høyskolelektor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Han har i flere perioder undervist ved studiefaget norsk som andrespråk ved Universitetet i Bergen og har i mange år arbeidet med minoritetsspråklige elever ved Bergen Katedralskole. Sørland er medforfattar av boka God nok i norsk? Språk og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk.