Globus Ny utgave Samfunnsfag

Globus Ny utgave Samfunnsfag 6 Lærerens bok (Perm)

Forfatter:

Ivar Libæk, Trude Mathiesen, Rolf Mikkelsen og Øivind Stenersen

Forfatter:
Innbinding: Perm
Utgivelsesår: 2007
Antall sider: 364
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202251192
Kategori: Samfunnsfag
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Samfunnsfag
Nivå: 6. trinn
Komponent: Lærerens bok
Om utgivelsen Globus Ny utgave Samfunnsfag 6 Lærerens bok
Til hver kapittelgjennomgang finner du:
• Mål
• Nyttig å vite om...
• Oppstart
• Forslag til hvordan man kan arbeide med stoffet

I tillegg finner du:
• Kapitteltester på to nivåer til hvert av de 13 kapitlene
• Læringsstilsmateriell

I innledningen til Lærerens bok er det en presentasjon av nyttige læringsstrategier og læringsstiler i undervisningen.

Til toppen

Forfatter(e)
Ivar Libæk er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har blant annet vært gjesteforsker ved Det Norske Nobelinstitutt og arbeidet som prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Libæk har vært medforfatter på en rekke historiske fagbøker og læreverk, blant annet jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk for den videregående skolen. Libæk underviser i historie, samfunnsfag og norsk i videregående skole.
Rolf Mikkelsen er dosent i fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo. Rolf Mikkelsen har hovedfag i samfunnsgeografi og har lang undervisningserfaring fra ungdomstrinnet, fra 15 år som øvingslærer og fra 25 år som lærerutdanner. Han har også skrevet flere lærebøker i geografi for grunnskolen, var medlem av læreplangruppa for samfunnsfag i L-97 og i Kunnskapsløftet 06 og han var leder for læreplangruppa for geografi fellesfag for videregående skole i K06.

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og var lektor ved Ski videregående skole til 2010. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og lærebøker i historie for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Globus Ny utgave Samfunnsfag
Globus Samfunnsfag gir utfordringer for alle! Globus Samfunnsfag er et ryddig og oversiktlig læreverk med flotte illustrasjoner og varierte og spennende arbeidsoppgaver.