Globus Historie (L97)

Globus Historie Vikingtid (Innbundet)

Forfatter:

Ivar Libæk og Øivind Stenersen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2000
Antall sider: 32
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202193737
Nivå: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn
Komponent: Temahefte
Om utgivelsen Globus Historie Vikingtid

Her er illustrasjonene utgangspunkt for enkel tekst. Detaljrike helsideillustrasjoner og tydelige begrepstegninger er gjennomgående i boka.

Boka inneholder faktastoff , historier og dramatiseringer. Lærestoffet er presentert i et enkelt språk. Den typografiske utformingen gjør teksten lett å lese. Skrifttype og skriftstørrelse, små avsnitt, korte setninger og korte leselinjer øker lesbarheten

Boka egner seg godt som bildebok. All tekst er lest inn på CD med lydkulisser og musikk fra tida som presenteres. Opplevelse gjennom lyd og bilde åpner for nye innfallsvinkler til læring.

Det er også laget historiske bildeplansjer.

Totalt utgjør temabøkene Vikingtid og Middelalder, Cd´n til disse og bildeplansjene en integrert læremiddelpakke. Disse læremidlene foreligger både i bokmåls- og nynorskversjon.

Til toppen

Forfatter(e)
Ivar Libæk er cand. philol. med historie hovedfag fra UiO. Han har blant annet vært gjesteforsker ved Det Norske Nobelinstitutt og arbeidet som prosjektmedarbeider ved Nobels Fredssenter. Libæk har vært medforfatter på en rekke historiske fagbøker og læreverk, blant annet jubileumsboken om Nobels fredspris og Cappelens historieverk for den videregående skolen. Libæk underviser i historie, samfunnsfag og norsk i videregående skole.

Øivind Stenersen er cand. philol. med historie hovedfag og var lektor ved Ski videregående skole til 2010. Han er medforfatter på et av Cappelen Damms historieverk for den videregående skolen og lærebøker i historie for grunnskolen. Sammen med Ivar Libæk og Asle Sveen har han skrevet bøker om Nobels fredspris og norsk historie. Stenersen er for tiden daglig leder for Nobeliana, et firma som formidler kunnskap om fredsprisen.

Globus Historie (L97)