Globalhistorie 1750-1900 (Heftet)

En sammenvevd og delt verden

Forfatter:

Tore Linné Eriksen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 520
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202260903
Kategori: Historie
Fag: Historie
Nivå: Akademisk
Komponent: Pedagogisk litteratur
Om utgivelsen Globalhistorie 1750-1900

Den sentrale problemstillingen i dette globalhistoriske oversiktsverket er hvordan det gikk til at en industrialisert del av verden sikret seg et teknologisk og økonomisk overtak, som ble brukt til å underlegge seg eller kontrollere enorme områder rundt om på kloden. Hvorfor ble det nettopp i tidsrommet mellom 1750 og 1900 så store forskjeller i økonomisk vekst og levekår mellom land, samtidig som en stadig mer sammenvevd verden ga grobunn for nye og vedvarende skillelinjer?

Perioden mellom 1750 og 1900 er ofte beskrevet som opprinnelsen til den moderne verden, der industrialisering, den franske revolusjonen, nye klasseforhold og politiske omveltninger i Europa er viktige trekk. I tillegg til en inngående diskusjon av disse temaer gir boka også en bred innføring i Afrikas, Asias og Nord- og Sør-Amerikas historie. Det blir også vist hvordan forholdet mellom menneske og natur ble grunnleggende forandret gjennom urbanisering, overgang til fossil energi, avskoging og kolonisering.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Presse Globalhistorie 1750-1900

«Konklusjon: Vi har endelig fått en god lærebok i verdenshistorie for perioden 1750-1900 på norsk for universitets- og høgskolestudenter. Mitt tips er at den vil leve som grunnbok for studenter på bachelornivå i Norge i mange år framover. I en tid der universitets- og høgskoleansatte blir presset til å arbeide med poenggivende forskning, skal vi være svært takknemlige for at flinke fagfolk tar seg tid til å skrive spennende lærebøker.»

Andreas Aase, Historisk tidsskrift 2/2011

«... jeg synes Tore Linné Eriksen har skrevet en god bok! [...] Dens to aller største styrker er et levende, uhøytidelig språk som burde berolige lettskremte studenter (ikke overraskende for oss som har vært så heldige å oppleve forfatteren som foreleser) og et vell av fine henvisninger og kommentarer, i kombinasjon med en imponerende litteraturliste.»

Eivind Thomassen, Fortid 4/2010

Til toppen

Forfatter(e)

Tore Linné Eriksen (f. 1945) er historiker, faglitterær forfatter og professor emeritus ved OsloMet – Storbyuniversitet. Hans nyeste bok er Afrika. Fra de første mennesker til i dag (2019).