Globale veikryss (Ebok)

Golfmonarkiene i endring

Forfatter:

Jon Nordenson og Berit S. Thorbjørnsrud (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2022
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 14.09 MB
Filformat: EPUB3
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202776169
Kategori: Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, religion og filosofi, Samfunnsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Globale veikryss

Golfmonarkiene på den arabiske halvøya gjennomgår en rivende utvikling, uten at dette vies mye oppmerksomhet i norske medier. Derav denne boken: De 10 ulike kapitlene både nyanserer fremstillingen som gis i media og tar for seg viktige aspekter som overses i offentligheten for å gi en grundig, engasjerende og tilgjengelig innføring i situasjonen på den arabiske halvøy i dag. Gjennom aktuelle og tilgjengelige casestudier som dekker alle de berørte landene illustrerer forfatterne mangfoldet og forskjellene som eksisterer i og mellom landene, samtidig som de identifiserer sentrale, overordnede trekk som er felles for hele området. På denne måten gir boken leseren et svært godt grunnlag for å forstå de endringene som golflandene gjennomgår, historien som har ledet hit og hva vi kan vente oss i årene fremover.

Blant temaene som drøftes er migrantbefolkningens situasjon, oljeavhengighet, religiøse reformbestrebelser, kvinners stilling og utdanningsmuligheter, forholdet mellom sport og politikk, toleransepolitikk, klimakrisen og utenrikspolitisk aktivisme.

Til toppen

Forfatter(e)

Jon Nordenson er landrådgiver for Midtøsten i Landinfo. Han har tidligere arbeidet i ulike forsknings- og undervisningsstillinger ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO, senest som postdoktor ved prosjektet GreenMENA. Hans forskning har fokusert på bruk av internett og sosiale medier, aktivisme, klimaendringene og klimadiskurser i Midtøsten. Han har tidligere publisert blant annet Fra opprør til kaos - Midtøsten etter den arabiske våren og Online Activism in the Middle East: Political Power and Authoritarian Governments from Egypt to Kuwait.

Berit Thorbjørnsrud er professor i midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo. Thorbjørnsrud har arbeidet med kristne minoriteter i Midtøsten, og hun var redaktør for boken: De kristne i Midtøsten: Kampen for tilhørighet. Hun har særlig arbeidet med studier av Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt og i Norge med Den østlig ortodokse kirke. I dag er hun engasjert i studiet av kristne på Den arabiske halvøy. Thorbjørnsruds publikasjoner fokuserer blant annet på forholdet mellom majoritet-minoritetsrelasjoner, religiøs revitalisering, kjønn, kroppsritualer, diaspora, konvertitter og det hellige.