Globale veikryss (Heftet)

Golfmonarkiene i endring

Forfatter:

Jon Nordenson og Berit S. Thorbjørnsrud (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202757090
Kategori: Statsvitenskap , Religion , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Religion, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Globale veikryss

Golfmonarkiene på den arabiske halvøya gjennomgår en rivende utvikling, uten at dette vies mye opmerksomhet i norske medier. Derav denne boken: de 10 ulike kapitlene både nyanserer fremstillingen som gis i media og tar for seg viktige aspekter som overses i offentligheten for å gi en grundig, engasjerende og tilgjengelig innføring i situasjonen på den arabiske halvøy i dag. Gjennom aktuelle og tilgjengelige casestudier som dekker alle de berørte landene illustrerer forfatterne mangfoldet og forskjellene som eksisterer i og mellom landene, samtidig som de identifiserer sentrale, overordnede trekk som er felles for hele området. På denne måten gir boka leseren et svært godt grunnlag for å forstå de endringene som golflandene gjennomgår, historien som har ledet hit og hva vi kan vente oss i årene fremover.

Til toppen

Forfatter(e)

Berit Thorbjørnsrud er førsteamanuensis i midtøstenstudier ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS), Universitetet i Oslo. Hun har særlig arbeidet med studier av Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt og Den ortodokse kirke i Norge. I dag forsker hun på oppblomstringen av kristne kirkesamfunn på Den arabiske halvøy.