Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi Lærernettsted (LK20) (Nettsted)

Digitale lærerressurser geografi vg1/vg2

Forfatter:

Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Torgeir Salih Holgersen

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202672300
Kategori: Geografi
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Geografi
Varighet: Fram til 31.08.2024
Nivå: Vg1, Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Geografi Lærernettsted (LK20)

Lærernettstedet til læreverket Geografi (2020) inneholder nyttige ressurser til undervisningen, lokalt feltarbeid, fordypning og tverrfaglig arbeid.

Nettstedet inneholder forslag til årsplaner, presentasjoner av lærestoffet og vurdering. Med funksjonaliteten på nettstedet kan lærer legge inn egne oppgaver, tildele elever og elevtrupper oppgaver, følge elevenes progresjon med arbeid på nettstedet og gi elevene tilbakemeldinger på innleverte besvarelser.

Les mer om mer om funksjonalitet på cdu.no/digital. Eleven kan bruke Geografi Elevnettsted gratis, men må logge inn.

Til toppen

Forfatter(e)

Helene Eide er lektor ved Lillestrøm videregående skole der hun underviser i geofag, geografi, og naturfag. Hun er cand. scient fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi og har også studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Eide er i tillegg utdannet næringsmiddelteknolog fra Høyskolen i Sør-Trøndelag. I læreverket Geografi har hun hatt hovedansvaret for kapitlene om vær, klima, klimaendringer og grønne ressurser, og hun har også bidratt med feltarbeidsoppgaver på læreverkets digitale ressurser.

Torgeir Salih Holgersen er lektor ved Blindern videregående skole der han underviser i geografi, samfunnsfag og historie. Holgersen har hovedfag i samfunnsgeografi. Han har skrevet lærebøker i geografi og samfunnsfag for ungdomstrinnet og videregående skole. I læreverket Geografi har han hovedansvaret for kapitlene om demografi og levekår. I læreverket Delta!, samfunnskunnskap er han en av tre hovedforfattere.

Odd-Ivar Johansen underviser i geografi og matematikk ved Nydalen videregående skole. Han er cand. real med hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. Johansen har skrevet lærebøker i naturfag for ungdomsskolen og geografi for videregående skole. I Geografi har han hatt hovedansvaret for kapitlene om hvordan jordas ytre og indre krefter danner berggrunn og landformer.

Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi er et læreverk som kommuniserer godt med elevene og engasjerer til utforsking av sammenhenger. Kunnskap om klima og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er med som et perspektiv i alle kapitlene. Lærebok og digitale ressurser dekker alle kompetansemålene i læreplanen for geografi til fagfornyelsen.