Geografi VGS

Geografi Elevnettsted (2018) (Nettsted)

Landskaper - ressurser - mennesker - utvikling

Forfatter:

Helene Eide

Forfatter:
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2018
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202604264
Kategori: Geografi
Læreplan: Kunnskapsløftet
Fag: Geografi
Varighet: Fram til 31.08.2020
Nivå: Vg1, Vg2
Komponent: Fagnettsted
Om utgivelsen Geografi Elevnettsted (2018)
Geografi Elevnettsted er gratis og åpent for elever. Dette nettstedet følger læreboka Geografi fra 2018.

Nettstedet har flere digitale ressurser som egner seg til bedre forståelse og fordypning i fellesfaget geografi for videregående skole. På nettstedet finnes også sammendrag av kapitlene boka, animasjoner av geografiske fenomener, flervalgsoppgaver hvor elevene får umiddelbar tilbakemelding og større arbeidsoppgaver.

Til toppen

Forfatter(e)
Helene Eide er forfatter og lektor ved Lillestrøm videregående skole der hun underviser i geofag, geografi, og naturfag. Hun er cand.scient fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi og har også studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Hun er i tillegg utdannet næringsmiddelteknolog fra Høyskolen i Sør-Trøndelag.
Geografi VGS
Geografi er et læreverk der både boka og nettstedet er gode kunnskapskilder og læringsverktøy for elevene. Siste oppdaterte utgave er fra april 2018.