Geografi Brettbok (LK20) av Helene Eide, Torgeir Salih Holgersen og Odd-Ivar Johansen (Nettsted)
product-metadata.product-detail.tabletBook

Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi Brettbok (LK20) (Nettsted)

Digital lærebok geografi vg1/vg2

Forfatter:

Helene Eide, Torgeir Salih Holgersen og Odd-Ivar Johansen

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål / Nynorsk
ISBN: 9788202669409
Kategori: Geografi
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Geografi
Nivå: Vg1, Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Geografi Brettbok (LK20)

Geografi (2020) Brettbok er den digitale utgaven av læreboka i PDF-format. Geografi (2020) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i geografi for yrkesfag og studieforeredende på vg1/vg2 til fagfornyelsen (LK20).

Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver til utforsking og fordyping, se Geografi Elevnettsted (2020), www.geografi.cdu.no.

I Brettboka kan eleven kan gjøre egne notater, markere tekst, lage egne figurer, gjøre søk i teksten og benytte tekst-til-tale for opplesning av teksten.

Brettbok-utgaven kan kjøpes av skoler på www.brettboka.no. Last ned Brettboka-appen for å komme i gang, eller se prøvekapitler her: http://brettboka.no/apps. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Til toppen

Andre utgaver

Geografi (LK20)
Bokmål Fleksibind 2020
Geografi Unibok (LK20)
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2020
Geografi Elevnettsted (LK20)
Bokmål Nettsted 2020
Forfatter(e)

Helene Eide er lektor ved Lillestrøm videregående skole der hun underviser i geofag, geografi, og naturfag. Hun er cand. scient fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi og har også studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Eide er i tillegg utdannet næringsmiddelteknolog fra Høyskolen i Sør-Trøndelag. I læreverket Geografi har hun hatt hovedansvaret for kapitlene om vær, klima, klimaendringer og grønne ressurser, og hun har også bidratt med feltarbeidsoppgaver på læreverkets digitale ressurser.

Torgeir Salih Holgersen er lektor ved Blindern videregående skole der han underviser i geografi, samfunnsfag og historie. Holgersen har hovedfag i samfunnsgeografi. Han har skrevet lærebøker i geografi og samfunnsfag for ungdomstrinnet og videregående skole. I læreverket Geografi har han hovedansvaret for kapitlene om demografi og levekår. I læreverket Delta!, samfunnskunnskap er han en av tre hovedforfattere.

Odd-Ivar Johansen underviser i geografi og matematikk ved Nydalen videregående skole. Han er cand. real med hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. Johansen har skrevet lærebøker i naturfag for ungdomsskolen og geografi for videregående skole. I Geografi har han hatt hovedansvaret for kapitlene om hvordan jordas ytre og indre krefter danner berggrunn og landformer.

Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi er et læreverk som kommuniserer godt med elevene og engasjerer til utforsking av sammenhenger. Kunnskap om klima og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er med som et perspektiv i alle kapitlene. Lærebok og digitale ressurser dekker alle kompetansemålene i læreplanen for geografi til fagfornyelsen.