Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi (2020) Elevnettsted (Nettsted)

Digitale elevressurser geografi vg1/vg2

Forfatter:

Helene Eide, Odd-Ivar Johansen og Torgeir Salih Holgersen

Forfatter: , og
Innbinding: Nettsted
Utgivelsesår: 2020
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202669447
Kategori: Geografi
Læreplan: Fagfornyelsen
Fag: Geografi
Varighet: Fram til 31.08.2021
Nivå: Vg1, Vg2
Komponent: Digital ressurs
Om utgivelsen Geografi (2020) Elevnettsted


De digitale elevressursene til læreverket Geografi til fagfornyelsen og LK20 er gratis, men krever innlogging slik at elevene kan lagre alle svar og tekster og ha dialog med lærer.

På nettstedet finner elevene oppgaver og kilder til mer utforsking og fordypning i sentrale og tidsaktuelle temaer. De digitale ressursene er et viktig supplement til boka, der det lagt opp til mer lokal tilpasning og temaer der elevene går i dybden.

Det er selvrettende oppgaver, aktualitetsoppgaver, undervisningsopplegg i form av læringsstier, fordypningsartikler om mange emner, skriveoppgaver, multimediale oppgaver, lydbok og forslag til videre lesing.

For å få tilgang til elevnettstedet og kunne lagre arbeid, må elevene ha lisens som kjøpes til kr 0,-
Les også om ressursene til lærer: Geografi Lærernettsted.

Til toppen

Andre utgaver

Geografi (2020)
Bokmål Fleksibind 2020
Geografi (2020) Unibok
Bokmål/Nynorsk Nettsted 2020
Forfatter(e)

Helene Eide er lektor ved Lillestrøm videregående skole der hun underviser i geofag, geografi, og naturfag. Hun er cand. scient fra Universitetet i Oslo med hovedfag i naturgeografi og har også studert Geografiske Informasjonssystemer ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Eide er i tillegg utdannet næringsmiddelteknolog fra Høyskolen i Sør-Trøndelag. I læreverket Geografi har hun hatt hovedansvaret for kapitlene om vær, klima, klimaendringer og grønne ressurser, og hun har også bidratt med feltarbeidsoppgaver på læreverkets digitale ressurser.

Torgeir Salih Holgersen er lektor ved Blindern videregående skole der han underviser i geografi, samfunnsfag og historie. Holgersen har hovedfag i samfunnsgeografi. Han har skrevet lærebøker i geografi og samfunnsfag for ungdomstrinnet og videregående skole. I læreverket Geografi har han hovedansvaret for kapitlene om demografi og levekår. I læreverket Delta!, samfunnskunnskap er han en av tre hovedforfattere.

Odd-Ivar Johansen underviser i geografi og matematikk ved Nydalen videregående skole. Han er cand. real med hovedfag i naturgeografi fra Universitetet i Oslo. Johansen har skrevet lærebøker i naturfag for ungdomsskolen og geografi for videregående skole. I Geografi har han hatt hovedansvaret for kapitlene om hvordan jordas ytre og indre krefter danner berggrunn og landformer.

Geografi (Fagfornyelsen LK20)

Geografi er et læreverk som kommuniserer godt med elevene og engasjerer til utforsking av sammenhenger. Kunnskap om klima og det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling er med som et perspektiv i alle kapitlene. Lærebok og digitale ressurser er skrevet og utviklet til fagfornyelsen 2020 og dekker alle målene i læreplanen for geografi.