Ganske enkelt norsk

Ganske enkelt norsk 1 Alfabetbok (Heftet)

For voksne innvandrere

Forfatter:

Vigdis Alver og Karen Margrete Dregelid

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2003
Antall sider: 112
Forlag: Cappelen Damm
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202219093
Kategori: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Fag: Norsk for nybegynnere (A1-A2)
Nivå: Spor 1 - A1
Om utgivelsen Ganske enkelt norsk 1 Alfabetbok
Alfabetboka er et engangshefte som presenterer det norske alfabetet og de norske lydene. Boka er laget for deltakere som har behov for å trene på det norske alfabetet, enten fordi de er analfabeter eller fordi de er uvante/usikre lesere.

Det er oppgaver knyttet til hver enkelt lyd, der deltakerne arbeider med å gjenkjenne lyden visuelt og auditivt. Det er også lagt opp til motorisk trening og lesing og skriving av ord og setninger som inneholder lyden. Vokabularet som brukes i alfabetboka er hentet fra de 30 første sidene i tekstboka. Den kan derfor brukes parallelt med tekstboka Ganske enkelt norsk 1, eller parallelt med at elevene tilegner seg et muntlig vokabular.

Alfabetboka er ment som en ramme for undervisningen, og læreren må legge opp til å trene på lyder og sammentrekning av lyder i det tempoet som passer for deltakerne. Boka kan også brukes av elever som har et annet alfabet enn det latinske. For disse elevene kan boka brukes med en raskere progresjon.

Til toppen

Forfatter(e)

Vigdis Rosvold Alver er førstelektor i norsk på Høgskulen på Vestlandet. Hun har et spesielt ansvar for undervisning i lese- og skriveopplæring og norsk som andrespråk. Alver har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun og forsket på minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun er medforfatter i tre læreverk i norsk som andrespråk: Ord, Ganske enkelt norsk og Ta ordet.

KAREN MARGRETE DREGELID er universitetslektor i norsk ved Universitetet i Bergen. Hun har lang erfaring fra undervisning av minoritetsspråklige, både barn og voksne. I flere år underviste hun minoritetsspråklige deltakere med liten skolebakgrunn fra hjemlandet. Hun arbeidet også i mange år med vurdering av norskferdigheter og utarbeiding av prøver i norsk for voksne innvandrere. Hun er medforfatter i Ganske enkelt norsk et læreverk i norsk som andrespråk for voksne som ønsker en langsom progresjon i norskopplæringen og læreverket ORD som er et alfabetiseringsverk for voksne.

Ganske enkelt norsk
Ganske enkelt norsk passer for spor 1 og 2 i læreplanen, nivå A1 og A2. Langsom progresjon er utgangspunktet for læreverket, språket er enkelt, og ord og uttrykk gjentas mange ganger.