Fysisk aktivitet og trening for eldre (Ebok)

Betydning for fysisk kapasitet og funksjon

Forfatter:

Hilde Lohne-Seiler og Birgitta Langhammer

Forfatter: og
Innbinding: Ebok
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 198
Kopibeskyttelse: Readium LCP
Filstørrelse: 4.5 MB
Filformat: PDF
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202627782
Kategori: Idrettsfag og Helsefag
Fag: Helsefag, Idrettsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fysisk aktivitet og trening for eldre

Denne reviderte utgaven av Fysisk aktivitet og trening for eldre gir en grundig innføring i teoretiske modeller for den biologiske, psykiske og sosiale aldringsprosessen og presenterer oppdatert kunnskap om betydningen av fysisk aktivitet og trening for eldre med tanke på deres fysiske kapasitet og funksjonsnivå.

En viktig målsetning for boken er at teorien som beskrives skal kunne anvendes i praksis, stimulere til fysisk aktivitet og trening og oppleves meningsfull. I boken presenteres derfor standardiserte tester av fysisk form og funksjonsnivå hos eldre, og det gis eksempler på treningsprogrammer med konkrete øvelser spesielt tilrettelagt for denne aldersgruppen. Det er i tillegg lagt til to nye kapitler som omhandler motivasjon for fysisk aktivitet og trening hos eldre samt tilpassede kost- og ernæringsanbefalinger.

Bokens primære målgruppe er studenter på bachelornivå innen fysioterapi, ergoterapi og idrett. Den vil imidlertid også være relevant for studenter i etter- og videreutdanning innen folkehelse og andre helsefag samt annet helsepersonell som til daglig jobber med eldre.

E-boken tilsvarer 2. trykte utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Hilde Lohne-Seiler har siden 1994 arbeidet ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Forskningsfeltet hennes er i hovedsak adaptasjon til trening og fysisk aktivitet hos gravide og eldre. Hun har en ph.d. på fysisk aktivitet og fysisk form hos eldre individer, og disputerte ved Norges idrettshøgskole i januar 2016. Undervisningsfeltet hennes er hovedsakelig anatomi, fysisk aktivitet/idrett og helse knyttet til ulike målgrupper, treningslære med fokus på styrketrening og trening av leddbevegelighet, fysisk vekst og utvikling og aldringsprosessen knyttet til ulike organsystemer.

Birgitta Langhammer er professor i fysioterapi ved OsloMet - storbyuniversitetet og ved Sunnaas HF. Hun er utdannet i Lund og har sin spesialisering innen neurologisk rehabilitering av voksne og eldre. Hun har praktisert som fysioterapeut i Sverige, Sveits, USA, Zambia og Norge og arbeider nå som lærer og forsker ved OsloMet, der hun underviser på master- og ph.d-utdanningen ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi. Hun har også tilknytning som forsker ved Sunnaas HF/forskningsavdelingen.