Fysikkdidaktikk 2. utgave (Heftet)

Forfatter:

Angell, Bungum, Henriksen, Kolstø, Persson og Renstrøm

Forfatter: , , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202623357
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Naturfag og samfunnsfag , Matematikk, realfag og teknologi og Lærerutdanning
Fag: Matematikk, realfag og teknologi, Naturfag og samfunnsfag
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fysikkdidaktikk 2. utgave

Fysikkdidaktikk 2. utgave gir en helhetlig framstilling av fysikk som undervisningsfag i norsk utdanningssystem og er et unikt verktøy for alle fysikklærere og fysikklærerstudenter. Boka dekker et stort spenn av temaer, fra fysikkens historie og egenart som vitenskapsfag til hva som kjennetegner elevers forhold til faget, og hvordan læreren kan hjelpe elevene til faglig forståelse gjennom for eksempel bevisst bruk av språk og eksperimenter i undervisningen. Boka gir helt konkrete tips til undervisning i sentrale temaer, og viktige aspekter av elevvurdering i faget inngår i bokas siste del.

I denne nye utgaven er alle kapitlene gjennomarbeidet og oppdatert fra forrige utgave. Den er gjort mer uavhengig av gjeldende læreplaner, uten å miste relevans for konkret undervisning.

Boka er skrevet for studenter som tar fysikkdidaktikk som del av sin lærerutdanning ved universiteter og høgskoler, lærere i fysikk og naturfag og lærerutdannere i disse fagene. Den er et verktøy for videreutvikling av egen undervisning og refleksjon over fysikkfagets rolle og egenart i skole og samfunn.

Forfatterne er fysikere og fysikkdidaktikere fra ulike universiteter i Norge og har til sammen bred erfaring fra fysikkdidaktisk forskning, lærerutdanning og undervisning i fysikk i videregående skole og høyere utdanning.

Til toppen

Forfatter(e)
Carl Angell er førsteamanuensis ved Skolelaboratoriet på Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo der han har driver med etter- og videreutdanning for lærere og er engasjert i en rekke forskningsprosjekter i fysikkdidaktikk. Han har doktorgrad i realfagsdidaktikk og har tidligere undervist i fysikk og matematikk i den videregående skolen i mange år.
Berit Bungum er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for fysikk, NTNU. Hun er cand.scient. i fysikk og har en doktorgrad om teknologiundervisning i norsk skole. Bungum har arbeidet med lærerutdanning og lærerkurs i fysikk, naturfag og teknologi i en årrekke og har bidratt til lærebøker i naturfag for grunnskolen.
Ellen Karoline Henriksen er førsteamanuensis i fysikkdidaktikk ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun er cand.scient. i fysikk og dr.scient. i fysikkdidaktikk fra UiO. Henriksen underviser innen lektor- og lærerutdanning og er involvert i forskning knyttet til fysikkfaget i skolen og til ungdoms (særlig jenters) valg og bortvalg av realfaglig utdanning.
Stein Dankert Kolstø er professor ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB. Han er cand.scient. i fysikk og har doktorgrad i naturfagdidaktikk. Han har i mange år arbeidet med lærerutdanning og holdt kurs og foredrag for lærere i naturfag, fysikk og teknologi og forskningslære. Kolstø er spesielt interessert i språkets og eksperimentets rolle i læringen.
Jonas Persson er førsteamanuensis i fysikk ved Institutt for fysikk, NTNU. Jonas Persson er fil.dr fra Göteborgs Universitet, Sverige (og Docent fra Universitetet i Jyväskylä, Finland) og har lang undervisningserfaring fra ulike universiteter i Norge og Sverige. Han har sin vitenskapelige bakgrunn i atom- og kjernefysikk og har mangeårig erfaring med å utvikle undervisningen i fysikk. Persson har også skrevet en lærebok i optikk og akustikk for høgskolen.

Reidun Renstrøm er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo med hovedfag i kjernefysikk og doktorgrad i Kvantefysikkens utvikling.

Renstrøm er forfatter av bøkene Kraft og Bevegelse , Fysikkens Historie og medforfatter av fagboka Fysikkdidaktikk, lærebøkene Rom Stoff Tid og Kvantedramaet, som er publisert på naturfag.no

I 2015 fikk hun Universitetsforlagets lærebokpris for fremragende fagformidling.