Fysikk og idrett (Heftet)

Lærebok i biomekanikk

Forfatter:

Reidun Renstrøm og Margrethe Renstrøm

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202675837
Kategori: Medisin , Idrettsfag og Helsefag
Fag: Helsefag, Idrettsfag, Medisin
Om utgivelsen Fysikk og idrett

Fysikk og idrett er en lærebok i biomekanikk, kraft og bevegelse som i tillegg til relevant beskrivelse av faget, tar hensyn til sentrale pedagogiske utfordringer for studentene. Ved å bygge opp fagstoffet steg for steg, og inkludere eksempler som gir mening for leseren, søker man å øke forståelsen og gjøre innholdet tilgjengelig.

Sentrale tema i boken:
• Elementær fysikk som grunnlag for å forstå bevegelse
• Biomekanikk/funksjonell anatomi – forståelse av krefter og momenter i bevegelse
• Analyse/beregning av krefter og hastighet relatert til ulike idrettsbevegelser
• Viktigheten av god biomekanisk forståelse i rehabilitering og forebygging av idrettsskader

Boken er skrevet for studenter innen idrettsvitenskap, fysioterapi, trenerutdanning (inkludert PT), kroppsøvingsfag.

Til boken er det en nettressurs som gir kunnskap i de områder av fysikken og matematikken som er nødvendig for å forstå fagstoffet. Ved hjelp av QR-koder i boken, vil leseren lett få tilgang til ressursene det henvises til.

Til toppen

Forfatter(e)

Reidun Renstrøm er førsteamanuensis i fysikk ved Universitetet i Agder, hvor hun underviser i mekanikk og kvantefysikk i årsstudiet i fysikk. Hun forsker på utviklingen av fysikkens teorier, og hennes doktoravhandling handler om utviklingen av kvantefysikken. Renstrøm har skrevet en rekke lærebøker, og fikk i 2015 Universitetsforlagets lærebokpris for fremragende fagformidling.