Friluftslivsveiledning vinterstid (Heftet)

Forfatter:

André Horgen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2009
Antall sider: 328
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276347999
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning og Utdanningsledelse
Fag: Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Friluftslivsveiledning vinterstid

Friluftslivsveiledning vinterstid handler om formidling av praktisk vinterfriluftsliv og tar for seg både vinterfriluftsliv og friluftslivsveiledning. Den henvender seg i første rekke til studenter som utdanner seg til å bli friluftslivsveiledere i vinterskogen og på vinterfjellet. Sekundært henvender den seg til veiledere, turledere og guider, samt lærere og andre «ute-pedagoger» som allerede beskjeftiger seg med formidling av vinterfriluftsliv i ulike sammenhenger. Boken er derfor bredt anlagt og tar for seg ulike praktiske sider ved det å ferdes i naturen vinterstid, samtidig som veilederperspektivet hele tiden er med. Stoffet er organisert i tre hoveddeler:

Før ferden omhandler forberedelsesfasen frem mot ferden og gir blant annet en teoretisk innføring i veilederrollen, snø, skred og ferdplanlegging. Underveis tar for seg det som foregår ute i felt mens man er på tur. Etter ferden handler om hva man gjør når ferden er over, og man er vel hjemme igjen.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Tilleggsmateriell
Forfatter(e)

André Horgen arbeider som førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Bø, og underviser på bachelor og master i friluftsliv. Hans forsknings- og utviklingsarbeid har fokus på sikkerhet, risiko og ulykker, friluftslivsveiledning samt kulturhistoriske perspektiver på friluftslivet. Horgen har bred erfaring fra praktisk arbeid med friluftslivsveiledning i ulike naturtyper.