Friluftsliv, kultur og samfunn (Heftet)

Forfatter:

Bjørn Tordsson

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2010
Antall sider: 320
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788276348941
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Friluftsliv, kultur og samfunn

Friluftsliv, kultur og samfunn er en vandring i et mangfoldig intellektuelt landskap og vil ta deg med langs stier inn til de tankemessige eventyr som friluftslivet kan lokke oss til å oppdage. Møtet med naturen kan åpne for mange slags spørsmål - slike som har engasjert de forskere og tenkere som har prøvd å si noe vesentlig om menneskets tilværelse. Boken vil gjennom denne innfallsvinkelen belyse noen sider av det norske friluftslivet: dets egenart, historie, meningsdimensjoner og aktuelle problemer.

Målgruppen for boken er lesere som ikke har en bakgrunn innen kultur- og samfunnsteori fra før, men som er glade i friluftsliv. Som lærebok er den ukonvensjonell. Snarere enn å presentere et kunnskapsstoff i konsentrert form, skrevet for å slå inn i hukommelsen, byr den på gode fortellinger, tankeflukter og refleksjoner. Samtidig gir den en perspektivrik, bred og solid innføring i samfunns- og kulturteori, presentert i en levende og personlig form.

Til toppen

Forfatter(e)
Bjørn Tordsson (f. 1953) er dr.scient. og førsteamanuensis i friluftsliv, natur- og kulturveiledning ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har utdanning innenfor blant annet etnologi, filosofi og litteraturvitenskap. Hovedfagsavhandlingen drøfter pedagogiske sider ved friluftslivet, og doktorgradsavhandlingen belyser norsk friluftslivstradisjon i et historisk-sosiologisk perspektiv. Han har deltatt i flere forskningsprosjekter om friluftsliv i de nordiske landene.