Frihet til å lære (Innbundet)

Frilynt folkehøgskole i 150 år

Forfatter:

Arild Mikkelsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 448
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202475246
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Frihet til å lære

Frihet til å lære. Frilynt folkehøgskole i 150 år presenterer tilblivelsen av de norske folkehøgskolene på 1860-tallet, og utviklingen fram til i dag. Boka risser opp det idéhistoriske bakteppet for folkehøgskolene, og viser hvordan nye ideer om kultur, læring og menneskesyn manifesterte seg i opprettelsen av en skole som var – og fortsatt er – mer opptatt av danning og personlig vekst enn tradisjonell utdanning.

Boka drøfter også folkehøgskolenes rolle og betydning på ulike stadier i norgeshistorien. Helt fra starten av var nemlig folkehøgskolebevegelsen en viktig pådriver for endringer i storsamfunnets syn på så vel pedagogikk som mer politiske anliggender, som målsak, nasjonsbygging, kristendom og demokrati. Samtidig har den også selv blitt påvirket av skiftende politiske, økonomiske og sosiale konjunkturer, slik forfatteren viser.

Frihet til å lære gir et perspektivrikt og nyansert bilde av dette unike skoleslagets omskiftelige historie i Norge de siste 150 årene.

Til toppen

Andre aktuelle titler

 • Barneridderne

  Baden-Powell og den norske speiderbevegelsen

  Espen Schaanning

  Innbundet
 • Med livet som pensum

  Danning og læringsprosesser i folkehøgskolen

  Sigurd Ohrem og Odd Haddal (red.)

  Heftet
Forfatter(e)
Arild Mikkelsen (f. 1947) har idéhistorie mellomfag fra Universitetet i Oslo og norsk hovedfag fra Universitetet i Bergen. Han har blant annet vært rektor ved Buskerud Folkehøgskole, lektor ved Nordens folkelige akademi og leder i Norsk Folkehøgskolelag i 10 år. Han har tidligere skrevet en rekke artikler om folkeopplysning og folkehøgskoler i norske og nordiske antologier.