Fremmedspråksdidaktikk (Heftet)

Forfatter:

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Åsta Haukås (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 340
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202566739
Kategori: Engelsk og fremmedspråk og Engelsk og fremmedspråk
Fag: Engelsk og fremmedspråk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fremmedspråksdidaktikk
Denne boka gir en grundig innføring i de mest sentrale og aktuelle temaene innen fremmedspråksdidaktikk. Forfatterne bygger på forskning og teori om språklæring og språkundervisning og viser hvordan læreren kan arbeide målrettet og systematisk med å utvikle elevenes kunnskaper og ferdigheter.

Dette er en fullstendig revidert utgave av boka, som første gang ble utgitt i 2014. Boka fokuserer nå først og fremst på læring og undervisning i faget fremmedspråk, mens den tidligere utgaven også inkluderte engelsk. For engelskfaget finnes det en tilsvarende bok, også utgitt av Cappelen Damm Akademisk: Teaching and Learning English.

Sentrale temaer i boka Fremmedspråksdidaktikk er som sist utvikling av de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og muntlig bruk av fremmedspråket, ordinnlæring, grammatikk, interkulturell kompetanse, litteratur og ikke minst vurdering og refleksjon over egen praksis som lærer. I tillegg har boka fått flere nye kapitler som blant annet omhandler flerspråklighet, metakognisjon og språklæringsstrategier, tilpasset opplæring og digital kompetanse.

Boka egner seg for alle som skal undervise i fremmedspråk eller er opptatt av fremmedspråksdidaktikk, for eksempel studenter i PPU, lektorprogrammer og andre lærerutdanninger, lærere og lærerutdannere.

Redaktørene er ansatt ved Høgskolen i Østfold, Høgskolen i Sørøst-Norge og Universitetet i Bergen. Forfatterteamet inkluderer fagdidaktikere og forskere fra Høgskolen i Sørøst-Norge, Høgskolen i Østfold, NTNU, Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Camilla Bjørke er førstelektor i fremmedspråksdidaktikk og tysk ved Høgskolen i Østfold.

Magne Dypedahl er førstelektor i engelskdidaktikk og engelsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Åsta Haukås er professor i fremmedspråksdidaktikk og tysk ved Universitetet i Bergen.

Emerentze Bergsland er førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Siden 1989 har hovedarbeidsfeltet vært fransk språk og kommunikasjon med vekt på fonetikk, grammatikk, merkantilt fagspråk og oversettelse. I de senere år har hun også undervist i engelsk fonetikk.

Camilla Bjørke er førstelektor i fremmedspråksdidaktikk og tysk ved Høgskolen i Østfold.

Henrik Bøhn er førsteamanuensis i engelskdidaktikk og engelsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har tidligere jobbet som engelsklærer i videregående skole og har mer enn 20 års erfaring som foreleser og veileder i engelsk og engelsk fagdidaktikk. Hans forskningsinteresser omfatter vurdering, språklæring og interkulturell kommunikasjon.
Eli-Marie Danbolt Drange er førsteamanuensis i spansk språkvitenskap ved Universitetet i Agder. Hun har doktorgrad fra Universitetet i Bergen, der hun skrev en avhandling om bruk av engelske slangord i norsk og chilensk ungdomsspråk. Drange er oppvokst i Latin-Amerika og har lang erfaring som spansklærer på ulike nivåer. Hun er også medforfatter for aktivitetsgrammatikken ¡Claro que sí! og har vært bidragsyter til spanskverkene Vidas og Vamos til K06 og Encuentros til fagfornyelsen.
Lise Vikan Sandvik er førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk og nestleder for utdanning ved Program for lærerutdanning, NTNU. Sandviks interessefelt er hovedsakelig rettet mot områdene skriving, vurdering for læring, utdanningsforskning og utvikling av læreres vurderingskompetanse. Hun har skrevet en avhandling om vurderingskultur i grunnskolens tyskundervisning (2011), og har publisert flere artikler og bokkapitler om læringsledelse, skriving og vurdering. Sandvik er forsker i det fireårige Udir-finansierte forskningsprosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS) og har vært redaktør for rapportene i prosjektet. Sandvik har flere års erfaring som lærer i ungdomsskole og videregående skole.
Eva Thue Vold er førsteamanuensis i fremmedspråksdidaktikk og fransk ved Universitetet i Oslo.