Fremmedspråksdidaktikk (Heftet)

Forfatter:

Camilla Bjørke, Magne Dypedahl og Gro-Anita Myklevold

Legg i ønskeliste

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 280
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202424503
Kategori: Engelsk og fremmedspråk og Engelsk og fremmedspråk
Fag: Engelsk og fremmedspråk
Om utgivelsen Fremmedspråksdidaktikk

Denne boka handler om undervisning i fremmedspråk, inkludert engelsk. Forfatterne bygger på forskning og teori om språklæring og viser hvordan man kan arbeide målrettet og systematisk med opplæring i ulike fremmedspråk.

Sentrale temaer i boka er blant annet grunnleggende ferdigheter, vokabular, fonetikk, grammatikk, kultur og litteratur, og ikke minst vurdering og refleksjon over egen praksis som lærer.

Boka egner seg for alle som skal undervise i fremmedspråk eller er opptatt av fremmedspråksdidaktikk, for eksempel studenter i PPU, lektorprogrammer og andre lærerutdanninger, lærere og fagfolk.

Til toppen

Forfatter(e)

Camilla Bjørke er førstelektor i fremmedspråksdidaktikk og tysk ved Høgskolen i Østfold.

Magne Dypedahl er førstelektor i engelskdidaktikk og engelsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Gro-Anita Myklevold er høgskolelektor i engelskdidaktikk og engelsk ved Høgskolen i Østfold.

Emerentze Bergsland er førstelektor ved Høgskolen i Østfold. Siden 1989 har hovedarbeidsfeltet vært fransk språk og kommunikasjon med vekt på fonetikk, grammatikk, merkantilt fagspråk og oversettelse. I de senere år har hun også undervist i engelsk fonetikk.

Tony Burner er professor i engelsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hans forskningsinteresser er engelsk fagdidaktikk, vurdering, skoleutvikling, læreres profesjonelle utvikling, flerspråklighet og mangfoldskompetanse i skolen. Han har erfaring fra undervisning i ungdomsskole og videregående opplæring og voksenopplæring.

Henrik Bøhn er førsteamanuensis i engelskdidaktikk og engelsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Anne Dahl is Associate Professor of English linguistics at the Department of Language and Literature at NTNU Norwegian University of Science and Technology. Her research focuses on second and third language acquisition from both theoretical and applied perspectives, in particular the acquisition of syntactic phenomena, the role of age in language acquisition, and the relationship between implicit and explicit learning.

Helene Hauge er universitetslektor i engelsk språkvitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Hun arbeider med engelsk språkvitenskap, syntaks og komparative språkstudier.

Åsta Haukås er professor i fremmedspråksdidaktikk og tysk ved Universitetet i Bergen.

Ragnhild E. Lund er professor i engelsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Lise Vikan Sandvik er førsteamanuensis i fremmedspråkdidaktikk og nestleder for utdanning ved Program for lærerutdanning, NTNU. Sandviks interessefelt er hovedsakelig rettet mot områdene skriving, vurdering for læring, utdanningsforskning og utvikling av læreres vurderingskompetanse. Hun har skrevet en avhandling om vurderingskultur i grunnskolens tyskundervisning (2011), og har publisert flere artikler og bokkapitler om læringsledelse, skriving og vurdering. Sandvik er forsker i det fireårige Udir-finansierte forskningsprosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS) og har vært redaktør for rapportene i prosjektet. Sandvik har flere års erfaring som lærer i ungdomsskole og videregående skole.
Britt Wenche Svenhard er tilknyttet språkavdelingen ved Høgskolen i Østfold og underviser i en rekke emner innen engelsk. Hennes faglige spesialområder er britisk litteratur og filmstudier, nettundervisning i lærerutdanningen og CLIL (Content and Language Integrated Learning). Hun har også flere års erfaring fra undervisning i videregående skole og har siden 2005 vært rådgiver ved Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen, der hun har ledet en rekke lese- og CLIL-prosjekter både i grunnskolen og i videregående skole.