Fredsmegling i teori og praksis (Heftet)

Forfatter:

Mona Fixdal (red.)

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 264
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202515782
Kategori: Statsvitenskap , Historie , Historie, religion og filosofi og Samfunnsvitenskap
Fag: Historie, Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fredsmegling i teori og praksis

Hvorfor går bitre fiender med på fredsforhandlinger, ofte etter mange år med krig? Hvorfor bruker internasjonale meglere tid og ressurser på å prøve å løse innfløkte konflikter? Og hvorfor fører noen meglingsprosesser frem til en fredsavtale, mens andre mislykkes?

Boken diskuterer seks av de viktigste fredsprosessene de siste 25 årene: i Guatemala, Israel-Palestina, Bosnia, Sri Lanka, Kypros og Sudan. Den gir i tillegg en grundig innføring i fenomenet internasjonal fredsmegling, og drøfter sentrale begreper, teorier og spørsmål knyttet til dette forskningsfeltet. Samlet gir Fredsmegling i teori og praksis et bredt innblikk i det internasjonale arbeidet for fred siden den kalde krigen tok slutt. På begynnelsen av 1990-tallet, da verden ikke lenger var preget av rivaliseringen mellom USA og Sovjetunionen, var mange optimistiske med tanke på økt internasjonalt samarbeid om fredsmegling. Optimismen ble imidlertid kortvarig. Internasjonalt samarbeid var fortsatt vanskelig, og fredsmegling førte sjelden alene til varig fred.

Boken viser hvorfor internasjonal megling i vår tidsalder er så komplisert, og hvorfor det likevel er en foretrukket metode når små og store kriger skal løses.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Mona Fixdal har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og arbeider nå ved Princeton University i New Jersey, USA. Hun har særlig skrevet om normative spørsmål knyttet til krig og krigføring, humanitær intervensjon, internasjonalt fredsdiplomati og om etterkrigsrettferdighet.

Helge Jensehaugen har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo (2013) og jobber nå som doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Han har publisert artikler om Tyrkias Kypros-politikk og om tyrkisk innvandring til Nord-Kypros. Hans øvrige faglige hovedinteresse er stormaktspolitikk i Midtøsten.

Ada Nissen har en doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo (2015). Hun var stipendiat ved IAKH fra 2012 til 2016, og tilbrakte i denne perioden åtte måneder som gjesteforsker ved Columbia University i New York. Tidligere har hun blant annet deltatt i UD og Norads evaluering av Norges rolle som megler i Sri Lanka. Hennes interessefelt inkluderer internasjonalt fredsdiplomati, meglingsteori, norsk og skandinavisk utenrikspolitikk, den norske fredstradisjonen, kaldkrigs- og post-kaldkrigshistorie.

Øystein H. Rolandsen er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Han har dr.grad i historie fra Universitetet i Oslo. Rolandsen leder prosjektet Dynamics of State Failure and Violence og er koordinator for forskningsgruppen Non-State Conflict Actors. Rolandsens har forsket på fred og konflikt i Øst-Afrika og er spesialist på Sudan og Sør-Sudans nyere historie.

Dan Smith er direktør på SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute. Fra 2003 til 2015 var han generalsekretær ved International Alert, en London-basert fredsbyggingsorganisasjon. Fra 1993 til 2001 var han direktør ved PRIO. Han er også professor i fred og konflikt ved Humanitarian and Conflict Response Institute, University of Manchester. Han var medlem av FNs Peacebuilding Fund Advisory Group i fire år, og i to av disse årene (2010–2011) var han gruppens leder. Han har utgitt en rekke
artikler og bøker om spørsmål knyttet til fred og konflikt. Hans blogg om internasjonal politikk finnes på www.dansmithsblog.com.

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Hun er i tillegg en hyppig brukt Midtøsten-kommentator i norske og utenlandske medier. Waage har publisert en rekke bøker og artikler nasjonalt og internasjonalt om Norges forhold til Israel, Oslo-prosessen og årsakene til konfliktene mellom Israel, palestinerne og de omkringliggende arabiske statene. Hun fikk i 2013 Sverre Steen-prisen for fremragende formidling av historie for sin bok om konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten.