Fraværsgrensen i videregående skole (Heftet)

Perspektiver, konsekvenser og erfaringer

Forfatter:

Jon Rogstad, Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen og Marianne Takvam Kindt

Forfatter: , , , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202728878
Kategori: Sosiologi , Pedagogikk og lærerutdanning , Samfunnsfag , Utdanningsledelse og Samfunnsvitenskap
Fag: Samfunnsfag, Sosiologi, Utdanningsledelse
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fraværsgrensen i videregående skole

Denne boken er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Fraværsgrensen i videregående skole ble innført i 2016. Målet var å få flere til å være mer på skolen. Men protestene var store – særlig fra elevene. Spørsmålet fem år etter er om fraværsgrensen har hjulpet. Har elevenes nærvær på skolene økt? Og i tilfelle, til hvilken pris?

Fraværsgrensen i videregående skole. Perspektiver, konsekvenser og erfaringer presenterer resultatene fra en grundig evaluering av det nye regelverket sett fra tre ståsteder; elevenes, skolenes og hjelpeapparatets.

Boken starter med hovedpersonene, elevene, for deretter å se på skolene og til slutt på laget rundt elevene. Tre spørsmål strukturerer boken: Hvor mye er fraværet redusert blant ulike elevgrupper som følge av fraværsgrensen? Hvordan praktiseres fraværsgrensen av rektorer og lærere? Og hvordan følger «laget rundt eleven» og fastlegene opp elever med for høyt fravær?

Boken er relevant for lærere, skoleledere, elever, politikere, forskere og alle som er interesserte i norsk skolepolitikk.

Forfatterne av boken er Mathilde Bjørnset, Velferdsforskningsinstituttet NOVA / OsloMet, Nina Drange, Frischsenteret, Hege Gjefsen, Folkehelseinstituttet, Marianne Takvam Kindt, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og Jon Rogstad, Velferdsforskningsinstituttet NOVA / OsloMet.

Til toppen

Andre utgaver

Fraværsgrensen i videregående skole
Bokmål Open Access 2021
Forfatter(e)

Jon Rogstad har doktorgrad i sosiologi, og er seniorforsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA / OsloMet på seksjon for ungdomsforskning. Han har bred erfaring med studier innen tre områder: migrasjons- og integreringsforskning, deltakelse i sivilsamfunn og ungdoms- og utdanningsforskning. For tiden arbeider han i hovedsak med ungdomsforskning, særlig med vekt på frafall og tiltak for å øke gjennomføringen i skolen. Rogstad har publisert et stort antall artikler og bøker nasjonalt og internasjonalt.

Mathilde Bjørnset har master i statsvitenskap, og er doktorgradsstipendiat ved ungdomsseksjonen på Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Hennes forskningsinteresser omfatter utdanningsfeltet og ulikhet i skolen, og hun har forskningserfaring fra Fafo og temaer innenfor kompetanse og integrering. Bjørnset har erfaring med kvantitative metoder, herunder analyse av surveyundersøkelser.

Nina Drange har en doktorgrad i samfunnsøkonomi, og er ansatt som forsker på Frischsenteret. Drange har utstrakt erfaring med empiriske analyser på registerdata innen utdanningsfeltet. Forskningsinteressene hennes omfatter betydningen av tidlig læring, og mer generelt hvordan ulike tiltak i barnehage og skole kan påvirke mulighetene til å lykkes i utdanning og arbeidsliv.

Hege Marie Gjefsen har master og ph.d. i samfunnsøkonomi, og er forsker ved Fafo på gruppa migrasjon, integrasjon og kompetanse. Doktorgraden hennes handlet om ulike aspekter av det norske utdanningssystemet. Hun har bred erfaring innen kvantitative metoder og bruk av registerdata, og har forsket på en rekke problemstillinger innen utdanning og arbeidsmarked.

Marianne Takvam Kindt har master i sosiologi og ph.d. i pedagogikk, og er forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på gruppa grunnopplæring. Doktorgraden hennes handlet om barn av innvandrere i Norge og deres utdanningsvalg. Hun har bred erfaring med forskning som omhandler ulike aspekter ved utdanning, ulikhet, utenforskap og integrering. Kindt har også omfattende erfaring med ulike kvalitative metoder og analyseteknikker.