Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytningskravet (Innbundet)

Forfatter:

Anders Bernhard Mikelsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202750473
Kategori: Skatterett , Revisjon, skatt og regnskap og Juridiske fag
Fag: Revisjon, skatt og regnskap, Skatterett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytningskravet

Merverdiavgiften setter sitt preg på samfunnet. Provenyet er helt sentralt for finansiering av velferdsstaten, og reglene har betydning for virksomheters omsetning, innførsel og anskaffelser. Virksomheter fradragsrett ved anskaffelse av varer og tjenester, er kjernen i merverdiavgiftssystemet. Fradragsretten reiser mange rettsspørsmål, men særlig sentralt er kravet til tilknytning mellom anskaffelsen og avgiftspliktig virksomhet. Det foreligger mange retts- og forvaltningsavgjørelser om tilknytningskravet, men dette er den første boken om tilknytningskravets innhold.

Boken er viktig for jurister som jobber med merverdiavgift til daglig eller som skal vurdere fradragsretten i en konkret sak. Også revisorer, regnskapsfører og andre som jobber med merverdiavgift til daglig vil ha nytte av boken.

Til toppen