Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytningskravet (Innbundet)

Forfatter:

Anders Bernhard Mikelsen

Forfatter:
Innbinding: Innbundet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202750473
Kategori: Skatterett , Revisjon, skatt og regnskap og Juridiske fag
Fag: Revisjon, skatt og regnskap, Skatterett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytningskravet

Merverdiavgiften setter sitt preg på samfunnet. Provenyet er helt sentralt for finansiering av velferdsstaten, og reglene har betydning for virksomheters omsetning, innførsel og anskaffelser. Virksomheters fradragsrett ved anskaffelse av varer og tjenester er kjernen i merverdiavgiftssystemet. Fradragsretten reiser mange rettsspørsmål, men særlig sentralt er kravet til tilknytning mellom anskaffelsen og avgiftspliktig virksomhet. Det foreligger mange retts- og forvaltningsavgjørelser om tilknytningskravet, men dette er den første boken om tilknytningskravets innhold.

Boken er viktig for jurister som jobber med merverdiavgift til daglig eller som skal vurdere fradragsretten i en konkret sak. Også revisorer, regnskapsførere og andre som jobber med merverdiavgift til daglig vil ha nytte av boken.

Til toppen

Forfatter(e)

Anders Bernhard Mikelsen er førsteamanuensis på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, der han arbeider med skatte- og avgiftsrett. Han var tidligere ansatt som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI med ansvar for avgiftsrett.