Fra valg til velferd (Heftet)

Innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfatter:

Inger Marie Stigen, Kristoffer Kolltveit og Marte Slagsvold Winsvold

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2022
Antall sider: 288
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202766535
Kategori: Statsvitenskap og Samfunnsvitenskap
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fra valg til velferd

Fra valg til velferd (2. utgave) gir en grundig, men samtidig lett tilgjengelig innføring i stats- og kommunalkunnskap. Boken tar utgangspunkt i at det norske politiske systemet kan forstås som en demokratisk styringskjede, bestående av folket, de folkevalgte organene og forvaltningen på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Bokens tittel illustrerer denne styringskjeden – som går fra valg til velferdstjenester, i vid forstand.

I denne andre utgaven (2022), er det gjort små og større omskrivinger i alle deler av boken basert på erfaringer med 1. utgaven. Det er også tatt inn nye eksempler fra praktisk politikk og forvaltning, oppdatert fakta og statistikk, og ny forskning. Boken inneholder i tillegg et nytt avslutningskapittel, som drøfter hvordan den demokratiske styringskjeden møter uventede kriser, som terrorangrepet 22. juli 2011, flyktningestrømmene i 2015 og 2022, koronapandemien fra 2020, og de stadig økende klimautfordringene.

Offentlig politikk regulerer og legger rammebetingelser for alle deler av samfunnet. Boken retter seg derfor ikke bare mot studenter i statsvitenskap og ulike profesjonsutdanninger, som primært utdanner seg for en karriere i offentlig sektor. En like viktig målgruppe er studenter innenfor økonomisk/administrative utdanninger og ledelsesfag, som sikter mot jobber i private bedrifter eller frivillig organisasjoner.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Kristoffer Kolltveit har doktorgrad i statsvitenskap og er professor ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO).

Inger Marie Stigen har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som førsteamanuensis ved fakultet for samfunnsvitenskap/Handelshøyskolen, OsloMet–Storbyuniversitetet.

Marte Slagsvold Winsvold har doktorgrad i statsvitenskap og jobber som forsker ved Institutt for samfunnsforskning.