Fra valg til velferd (Heftet)

Innføring i stats- og kommunalkunnskap

Forfatter:

Inger Marie Stigen, Kristoffer Kolltveit og Marte Slagsvold Winsvold

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2018
Antall sider: 262
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202529406
Kategori: Statsvitenskap og Samfunnsvitenskap
Fag: Statsvitenskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fra valg til velferd

Fra valg til velferd gir en grundig, men samtidig lett tilgjengelig innføring i stats- og kommunalkunnskap. Boken tar utgangspunkt i at det norske politiske systemet kan forståes som en demokratisk styringskjede, bestående av folket, de folkevalgte organene og forvaltningen på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Bokens tittel illustrerer denne styringskjeden – som går fra valg til velferdstjenester, i vid forstand.

Boken viser gjennom konkrete eksempler hvordan politikkutvikling foregår i praksis – fra opinionsdannelse, via valg på ulike arenaer, til beslutninger og iverksetting. Private og frivillige aktører inngår i stadig større grad i dette samspillet, der samarbeidet mellom ulike organisasjoner og styringsorganer på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, avgjør hvor godt det demokratiske systemet fungerer.

Offentlig politikk regulerer og legger rammebetingelser for alle deler av samfunnet. Boken retter seg derfor ikke bare mot studenter i statsvitenskap og ulike profesjonsutdanninger, som primært utdanner seg for en karriere i offentlig sektor. En like viktig målgruppe er studenter innenfor økonomisk/administrative utdanninger og ledelsesfag som sikter mot jobber i private bedrifter eller frivillig organisasjoner.

Til toppen

Forfatter(e)

Inger Marie Stigen er dr.philos. i statsvitenskap og førsteamanuensis ved OsloMet–Storbyuniversitetet.

Kristoffer Kolltveit har ph.d. i statsvitenskap og har tidligere jobbet som førsteamanuensis ved OsloMet–Storbyuniversitetet. Han er nå førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Universitet i Oslo (UiO).

Marte Slagsvold Winsvold (f. 1973) har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og er forsker ved Institutt for samfunnsforskning. Winsvold forsker blant annet på politisk deltakelse, politisk representasjon og politisk lederskap på lokalt nivå.