Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen (Heftet)

Forfatter:

Dag Øystein Nome, Kristin Severinsen Spieler og Grethe Steen Rønning

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2021
Antall sider: 152
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202673437
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen

Hva innebærer det å bruke en rammeplan i barnehagen? Rammeplanen skal være utgangspunkt for arbeidet i barnehagen, men det er ingen enkel vei fra plan til praksis. Den didaktiske praksisen skjer like ofte i uformelle og spontane situasjoner som i planlagte aktiviteter, og initiativet kommer like ofte fra barna som fra pedagogene.

I Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen defineres didaktikk som å fange det betydningsfulle og peke ut det viktigste i ulike situasjoner. Forfatterne presenterer og anvender den didaktiske relasjonsmodellen som et verktøy til bruk i dette arbeidet. Boka fagliggjør barnehagelæreres avveininger, refleksjoner og valg.

Boka bygger på Rammeplan for barnehagen – hva så? forfattet av Grethe Steen Rønning og første gang utgitt i 1996, samme år som barnehagen fikk en forpliktende rammeplan.

Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen henvender seg til barnehagelærerstudenter og personale i barnehager, og er også nyttig for personalgrupper som vil videreutvikle sitt pedagogiske arbeid.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Dag Øystein Nome arbeider som førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Han underviser i barnehagelærerutdanningen og har lang erfaring fra skole og barnehage. De senere årene har han skrevet en rekke artikler og bokkapitler om lek, danning, barndom og barnehage med både forskere og praksisfeltet som målgruppe. Hans doktorgrad fra 2017 omhandler barn–barn-relasjoner i lek i småbarnsavdelinger. Nome er forfatter av boka Hverdagshendelsenes pedagogikk. Barnehagen sett fra barnehøyde (2019), medforfatter i Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen (2021), og bidragsyter i Å forske blant barn (2021) og Problembarna (2019). Les mer om Nome på Universitetet i Agder (UiA).

Kristin Severinsen Spieler er førstelektor i pedagogikk ved Universitetet i Agder arbeider og arbeider som assisterende instituttleder. Hun underviser i barnehagelærerutdanningen, og har utgitt vitenskapelige publikasjoner om kunnskapsdeling og profesjonsidentitet, blant annet The role of individual processes and learning environment in the prediction of grades in a sample of Norwegian students i Cogent Education (Olsen, Spieler & Kovac, 2018). Spieler er medforfatter i Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen (2021). Les mer om Spieler på Universitetet i Agder (UiA).

Grethe Steen Rønning er pensjonert førstelektor ved Universitetet i Agder, der hun underviste ved barnehagelærerutdanningen. Hun har også erfaring som førskolelærer og styrer i barnehagen. Rønning har publisert flere artikler og bøker. Rønning er medforfatter i Fra rammeplan til didaktisk praksis i barnehagen (2021).