Forvaltningsrett for politiet. Oppgaver med løsningsforslag (Heftet)

Forfatter:

Steinar Fredriksen og Geir Heivoll

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202509996
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett og Politifag og kriminalomsorg
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Politifag og kriminalomsorg
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forvaltningsrett for politiet. Oppgaver med løsningsforslag

Forvaltningsrett for politiet - oppgaver med løsningsforslag inneholder øvingsoppgaver i alminnelig forvaltningsrett og oppgaver om ulike forvaltningsoppgaver politiet har. Formålet med boken er å gi politistudentene øvelse i å løse oppgaver som kan gis til eksamen i forvaltningsrett.

Studenter som leser Forvaltningsrett for politiet - en innføring vil ha stor nytte av å jobbe aktivt med oppgaveboken parallelt.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)
Steinar Fredriksen (f. 1963) er førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Han er cand. jur. fra Universitetet i Oslo og ph.d. i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Han arbeider med strafferett, straffeprosess, politirett og alminnelige offentligrettslige spørsmål. Han har tidligere utgitt en rekke publikasjoner innenfor disse områdene, derunder flere lærebøker.

Geir Heivoll (f. 1974) er ph.d. og førsteamanuensis ved Politihøgskolen.