Forvaltningsrett for politiet. En innføring (Heftet)

Forfatter:

Geir Heivoll og Steinar Fredriksen

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 160
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202509989
Kategori: Forfatnings- og forvaltningsrett og Politifag og kriminalomsorg
Fag: Forfatnings- og forvaltningsrett, Politifag og kriminalomsorg
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forvaltningsrett for politiet. En innføring

Det er over hundre lover som gir politiet ulike typer forvaltningsoppgaver. De mest sentrale forvaltningsoppgavene for politiet, i tillegg til ordenstjenesten, er førerkortsaker, våpensaker, saker om pass, utlendingssaker, serveringssaker, hittegodssaker og saker som gjelder brukthandel. Politiet har også oppgaver i forbindelse med offentlige arrangementer, skiltvedtak og tiltak overfor farlige eller ulovlige hunder, og kan også ha en rolle i saker om barnevern og psykisk helsevern.

Hvilke regler gjelder for politiet når de skal utføre alle disse svært ulike oppgavene? Hvordan skal politiet gå frem? Hvordan kan politiet være sikre på å fatte riktige avgjørelser? Når har de plikt til å handle? Når har de taushetsplikt? Kan en ansatt i politiet behandle en sak som angår noen han eller hun kjenner?

Denne boken er skrevet for politistudenter som skal studere forvaltningsrett for første gang. Formålet med boken er å gi en enkel innføring i grunnleggende alminnelig forvaltningsrett og hovedreglene som gjelder for noen av de mest sentrale forvaltningsoppgavene politiet har.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Steinar Fredriksen var professor ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen. Han var jurist og forsket på ulike temaer innen strafferett, straffeprosess, forvaltningsrett og politirett, særlig med relasjonen mellom individ og myndigheter som overordnet tema. Han publiserte i 2020 en bok med tittelen «Rettsstat og nødstilstand», som handler om hvilken adgang myndighetsorganer har til å bruke inngrep overfor individene med grunnlag i nødrett.

Geir Heivoll (f. 1974) er ph.d. og professor ved Politihøgskolen.