Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2023 (Heftet)

Forfatter:

Thorunn Falkanger og Paul Henning Fjeldheim (red.)

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202793784
Kategori: Eiendomsrett og Juridiske fag
Fag: Eiendomsrett
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forskriftssamling for eiendomsmeglere 2023

Denne samlingen inneholder eiendomsmeglingsloven og forskrifter av særlig interesse for eiendomsmeglere og studenter innen eiendomsmeglingsfag. I tillegg er relevante stortingsvedtak, Etiske Regler for Norges Eiendomsmeglerforbund og Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig tatt med.

De fleste forskriftene gjengis i sin helhet, slik at enkeltbestemmelsene kan sees i en større sammenheng. Forskriftstekstene er ført à jour med vedtatte endringer pr. 5. januar 2023.

Til toppen

Andre aktuelle titler

Forfatter(e)

Thorunn Falkanger er dosent i juridiske fag ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. Hun har vært Associate Dean (faglig leder) for eiendomsmeglerstudiet og underviser i eiendomsmegling og juridiske fag på studiet. Hun har utgitt pensumbøker og publisert flere artikler vedrørende fast eiendom. Falkanger er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Tidligere har hun blant annet arbeidet som dommerfullmektig og konstituert sorenskriver, rådgiver i Justisdepartementet og advokat.

Paul Henning Fjeldheim er dosent i eiendomsmeglingsfag ved Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring. Han er Associate Dean (faglig leder) for eiendomsmeglerstudiet og underviser i eiendomsmegling og juridiske fag på studiet. Han har utgitt pensumbøker og publisert flere artikler vedrørende fast eiendom. Fjeldheim har eiendomsmeglereksamen, er cand.mag. og cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Tidligere har han arbeidet som eiendomsmegler og advokat.