Forskningsmetode for helse- og sosialfag (Heftet)

En innføring i samfunnsvitenskapelig metode

Forfatter:

Knut Halvorsen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2002
Antall sider: 220
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202218300
Kategori: Metode og studieteknikk
Fag: Metode og studieteknikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forskningsmetode for helse- og sosialfag

Revidert, oppdatert og utvidet utgave! Forskningsmetode for helse- og sosialfag gir en første innføring i forskningsmetode til høgskolestudenter innenfor helse- og sosialfagene. Den er også en praktisk håndbok for alle som skal skrive prosjekt- eller hovedoppgave innenfor disse fagområdene.

Forfatteren gjennomgår alle fasene i en forskningsprosess - fra arbeidet med problemformulering til konkrete tips om rapportskriving og hvordan resultatene kan presenteres på en best mulig måte.
Sentrale emner er blant annet:
- datakilder, bruk av Internett, litteratursøking
- kvalitative og kvantitative metoder
- utvalg, registrering og bearbeiding av data
- analyse og tolking av data
- juridiske og etiske sider ved samfunnsforskningen

Boken har oversikter over anbefalt litteratur til videre fordypning, et fyldig stikkordregister og en egen ordliste som forklarer sentrale ord og begreper.

Til toppen

Forfatter(e)

Knut Halvorsen, dr.philos. (sosiologi) og siviløkonom, er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling for samfunnsfag. Han har i tillegg til lang erfaring med undervisning og veiledning vært mangeårig forskningsleder av Sosialforsk og leder/deltaker i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Han er nå tilknyttet masterstudiet i International Social Welfare and Health Policy.