Forskning og utvikling i kulturskolefeltet (Heftet)

IRIS - den doble regnbuen

Forfatter:

Elin Angelo, Anders Rønningen og Rut Jorunn Rønning (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 277
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202636432
Kategori: Sosiologi , Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag og Pedagogikk
Fag: Estetiske fag, Pedagogikk, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forskning og utvikling i kulturskolefeltet

Denne boka er tilgjengelig i en gratis open access-utgave på noasp.no.

Kulturskolen er et skoleslag der samarbeid med andre står sentralt – blant annet med barnehager, grunn- og videregående skoler, frivillig og profesjonelt kulturliv, høyere utdanning og ideelle organisasjoner. Forskningsfeltene knyttet til kulturskole spenner dermed også vidt, og omfatter blant annet utdanningsforskning, kunstfaglig forskning og profesjons- og organisasjonsforskning.

Denne antologien er et resultat av IRISforsk, en forskergruppe knyttet til kulturskoleprosjektet IRIS. IRIS-prosjektet var et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Sparebankstiftelsen DNB ved Dextra Musica, og pågikk fra 2014 til 2016. Antologien inkluderer 13 kapitler, hvorav åtte er vitenskapelige artikler vurdert av ekstern fagfelle og fem er fagartikler. Kapitlene tematiserer og synliggjør spennvidden innenfor kulturskolerelatert forskning, og omhandler blant annet musikkdidaktiske, profesjonsorienterte og ledelsesfokuserte problemstillinger, men også organisasjonssamarbeid, talentutvikling og kultur som inkluderingsverktøy.

Antologien henvender seg til alle med interesse for forskning og utvikling i det kulturskolerelaterte feltet – forskere, ansatte og studenter i kunstfaglige utdanninger, lærerutdanninger og lederutdanninger, så vel som lærere, ledere og utøvere i praksisfeltet.

Til toppen

Andre utgaver

Forfatter(e)

Elin Angelo (PhD) is professor of music education at Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Teacher Education/Department of Music, and visiting professor at Nord University,Faculty of Education and Arts. Her research interests include music teacher education, higher music educationand music and art school-related research. Further information: https://www.ntnu.edu/employees/elin.angelo

Rut Jorunn Rønning arbeider som rådgiver i Norsk kulturskoleråd. Hun har Bachelor of Music fra Norges musikkhøgskole, samt at hun har tatt emner innen prosjektledelse og kulturledelse ved BI og NMH. Hun har jobbet som profesjonell musiker i Norge, Tyskland og Argentina i perioden 1995-2003. Hun har bred erfaring fra kulturskolefeltet, blant annet som lærer, prosjektleder og rektor. Gjennom sitt arbeid i Norsk kulturskoleråd, har hun arbeidet mye med kulturskoleutvikling, blant annet som leder av IRIS-prosjektet, og som prosjektleder av El Sistema Norden. Hun hadde også ansvar for Kulturskolerådets høringsprosess fase 1 fagplanpiloten, 2015-2016.

Anders Rønningen er førsteamanuensis i musikkpedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, og FoU-leder for Norsk kulturskoleråd. Han skrev sin ph.d.-avhandling Det etniske steget om perspektiver på kulturelt mangfold i norske lærebøker i musikk for ungdomsskolen i 2015. Han har jobbet mye med musikk(undervisning), inkludering og kulturelt mangfold og har bodd og arbeidet åtte år på Madagaskar. Han er også utøvende komponist, og musiker – blant annet på bambusharpen valiha.

Gry Sagmo Aglen er utdannet musikkpedagog og fløytist fra Barratt Due Musikkinstitutt, og har hovedfag i korledelse fra Norges musikkhøgskole. Hun har jobbet som kordirigent, og har vært ansatt som distriktsmusiker på fløyte og kulturskolerektor ved Nesna kulturskole i Nordland. Hun har tidligere undervist ved Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Oslo og Akershus, og har siden 2007 vært tilsatt som høgskolelektor i musikk ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun for tiden er ph.d.-stipendiat. Hennes pågående doktorgradsprosjekt omhandler musikkpedagogiske utdanninger og profesjonsforståelsen knyttet til kulturskolelæreryrket.

Halvor Bjørnsrud er dr.polit. og professor emeritus i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Arbeidsområdene er innen utdanningspolitikk, inkludering, tilpasset opplæring, utdanningsledelse og skoleutvikling. Han har utgitt flere bøker om reformarbeid i skolen. Blant disse er Rom for aksjonslæring (2005), Skoleutvikling (2009), Den inkluderende fellesskolen (2014), Skolebasert kompetanseutvikling (2015) og sammen med Sven Nilsen De uferdige utdanningsreformer og Fagfornyelsen LK20 (2021). Bjørnsrud har redigert flere antologier og skrevet artikler både nasjonalt og internasjonalt innen de ovennevnte temaene.

Brit Ågot Brøske er førstelektor i fagdidaktikk ved Norges musikkhøgskole. Brøske er utdannet organist og musikkpedagog. Hun har yrkeserfaring som organist, musikklærer i grunnskole og som kordirigent, og har siden 2009 vært tilsatt ved NMH. Brøske sin forskningsinteresse har vært rettet mot flerkulturell musikkutdanning særlig gjennom et musikkprosjekt blant palestinske flyktningbarn i Libanon, community music aktiviteter, musikklærerstudenters læringserfaringer fra praksisopplæring, samt utøvende musikkstudenters erfaringer fra ulike yrkessituasjoner.
Erlend Dehlin (f. 1974) er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Trondheim og førsteamanuensis II ved NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og har doktorgrad fra samme institutt innen organisering, ledelse og improvisasjon. Han arbeider som forsker, konsulent og foredragsholder, med spesielt engasjement innen områder som hverdagsledelse, kunnskapsledelse, endringsledelse og læring, innovasjon, prosjektledelse samt leder- og organisasjonsutvikling.

Anne Berit Emstad (PhD) is professor in educational leadership, and a innovation manager at Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Department of Teacher Education. The Innovation Manager’s most important responsibility is to realize more of the innovation potential in research and research collaboration. Emstads research interests includes educational leadership, leadership by learning, leading teachers learning, school development, schoolbased evaluation, newly educated teachers, and music and art school-related research. Further information: https://www.ntnu.edu/employees/anne.emstad

Mari Ystanes Fjeldstad er fiolinlærer i Haugerud strykeorkester, Nittedal strykeorkester og Skedsmo musikk- og kulturskole. Hun har en spesiell interesse for gruppeundervisning og El Sistema-undervisning. Fjeldstad er masterstudent i musikkpedagogikk, fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.
Pia Skog Hagerup er stipendiat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Institutt for lærerutdanning og forsker innen utdanningsledelse og skoleutvikling. I sin ph.d. gjør hun bruk av begrepsparet liberal og servil kunst som undersøkende perspektiv på utdanningsledelse. Øvrig forskningstematikk knyttes til skapende praksiser innen organisasjon, ledelse, læringsrom og utdanningsutvikling. Hagerup har tidligere arbeidet som skolefaglig rådgiver på kommunalt administrativt skoleeiernivå. Hennes utdanningsbakgrunn inkluderer en BA fra Kunstakademiet ved NTNU hvor deler av studiet ble gjennomført ved Liverpool Hope University. I tillegg har Hagerup en MBA fra Copenhagen Business School rettet mot kunnskapsledelse og innovasjon. Hagerup arbeider også med visuell kunst og er medlem av Norske billedkunstnere.
Anne Jordhus-Lier er utdannet musikkpedagog og fløytist fra Norges musikkhøgskole og har mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun jobber nå som fløytelærer i kulturskoler og musikklærer i grunnskolen, og har tidligere også jobbet innenfor det frivillige musikklivet som dirigent for diverse korps. Fra 2013-2017 var hun stipendiat ved Norges musikkhøgskole og jobbet med en doktorgrad om kulturskolen og musikklæreres profesjonsidentitet.
Sidsel Karlsen er professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole, og dosent ved Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet i Helsinki. Hun er utdannet faglærer i musikk, vokalpedagog og sanger, og har en doktorgrad i musikkpedagogikk fra Musikhögskolan i Piteå, Luleå tekniska universitet. Sidsel har publisert en rekke artikler i internasjonale forskningstidsskrifter, og har også bidratt med kapitler til mange internasjonale antologier og handbøker. Det faglige interessefeltet hennes dekker blant annet flerkulturell musikkpedagogikk, spennet mellom uformelle og formelle musikalske læringsarenaer, samt den sosiale og kulturelle betydningen av musikkfestivaler.
Lise Lundh er cand.polit i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og Master of Arts i Ethnomusicology fra The Queen/s University of Belfast. Lundh er seniorrådgiver for forskning og utvikling i Kulturtanken, og for tiden doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus, finansiert av Norges forskningsråd. Hun var medredaktør i boken Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. I tillegg til ulike perspektiver på inkludering og elevmiljø, har hun skrevet om tradisjonsmusikk i Nord-Irland.
Ellen Mikalsen Stabell er utdannet musikkpedagog og pianist, med bachelor- og mastergrad fra Norges musikkhøgskole. Hennes pågående doktorgradsprosjekt omhandler læringskulturer på klassiske talentutviklingsprogram for unge musikere. Hun har jobbet som pianolærer i mange ar ved ulike musikkskoler, og også undervist i musikkdidaktikk ved NMH. Stabell jobber nå som rådgiver ved NMHs Center of Excellence in Music Performance Education.
Andreas Viken er frilans musiker, musikkpedagog og translatør i Trondheim, og han tar mastergrad i kunstfagdidaktikk (fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Viken har uttrykt interesse for kulturskoleutvikling via deltakelse i forskningsnettverket IRISforsk, et påbegynt forskningsprosjekt knyttet til Trondheimspyramiden, gjennomføring av et FoU-prosjekt om Trondheimspyramiden, debattuttalelser i media og et masterprosjekt som tar for seg den nye rammeplanen for kulturskolen, Mangfold og fordypning.

Inger Anne Westby har vært ansatt som førstelektor i musikkdidaktikk ved Norges musikkhøgskole siden 2000. Westby er utdannet musikklærer fra Høgskolen i Bergen og har hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har vært regionmusiker, musikklærer i grunnskole og kulturskole, rektor i kulturskole, fagkonsulent i skole- og oppvekstetat og direktor i Norsk kulturskoleråd. På Norges musikkhøgskole underviser og veileder hun i generell fagdidaktikk og ledelse. Hennes forskningsinteresse retter seg inn mot praksisfeltet; kulturskole, grunnskole og det frivillige kulturlivet.