Forskning og utvikling i kulturskolefeltet av Elin Angelo, Rut Jorunn Rønning og Anders Rønningen
Open Access

Forskning og utvikling i kulturskolefeltet

IRIS - den doble regnbuen

Forfatter:

Elin Angelo, Anders Rønningen og Rut Jorunn Rønning (red.)

Forfatter: , og
Innbinding:
Utgivelsesår: 2017
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202550028
Kategori: Sosiologi , Pedagogikk og lærerutdanning , Estetiske fag , Metode og studieteknikk og Pedagogikk
Filformater: EPUB, HTML, PDF, XML
Lisenstype: Creative Commons Attribution 4.0 International
Fagfellevurdert: Ja
Fag: Estetiske fag, Metode og studieteknikk, Pedagogikk, Sosiologi
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forskning og utvikling i kulturskolefeltet

Kulturskolen er et skoleslag der samarbeid med andre står sentralt – blant annet med barnehager, grunn- og videregående skoler, frivillig og profesjonelt kulturliv, høyere utdanning og ideelle organisasjoner. Forskningsfeltene knyttet til kulturskole spenner dermed også vidt, og omfatter blant annet utdanningsforskning, kunstfaglig forskning og profesjons- og organisasjonsforskning.

Denne antologien er et resultat av IRISforsk, en forskergruppe knyttet til kulturskoleprosjektet IRIS. IRIS-prosjektet var et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Sparebankstiftelsen DNB ved Dextra Musica, og pågikk fra 2014 til 2016. Antologien inkluderer 13 kapitler, hvorav åtte er vitenskapelige artikler vurdert av ekstern fagfelle og fem er fagartikler. Kapitlene tematiserer og synliggjør spennvidden innenfor kulturskolerelatert forskning, og omhandler blant annet musikkdidaktiske, profesjonsorienterte og ledelsesfokuserte problemstillinger, men også organisasjonssamarbeid, talentutvikling og kultur som inkluderingsverktøy.

Antologien henvender seg til alle med interesse for forskning og utvikling i det kulturskolerelaterte feltet – forskere, ansatte og studenter i kunstfaglige utdanninger, lærerutdanninger og lederutdanninger, så vel som lærere, ledere og utøvere i praksisfeltet.

Til toppen

Forfatter(e)
Elin Angelo er ph.d. og førsteamanuensis i musikkdidaktikk ved NTNU, Program for lærerutdanning. Hun er utdannet musiker og musikkpedagog, og har erfaring fra kombinerte stillinger i det musikkpedagogiske landskapet fra barnehage til høyere utdanning. Angelo disputerte med avhandlingen Profesjonsforståelser i instrumentalpedagogiske praksiser (2012), og har siden 2006 vært forfatter og medforfatter i en rekke publikasjoner om musikk, kunst og pedagogikk.
Anders Rønningen har vært doktorgradsstipendiat tilknyttet Senter for pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold. Han har der arbeidet fram en analyse av det flerkulturelle perspektivet i lærebøker i musikk i ungdomsskolen, og har publisert en rekke artikler og kapitler om emnet. Han er nå tilknyttet doktorgradsprogrammet ved Norges Musikkhøgskole. Fra 2011–2014 var han Studiekoordinator ved Lovasoa Cross Cultural Competence Center på Madagaskar. Han har også bakgrunn som lærer i norsk grunnskole. Rønningen er i tillegg komponist og musiker, og har ledet flere samarbeidsproduksjoner mellom musikere i Madagaskar og i Norge.
Halvor Bjørnsrud er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Han har i flere år vært aktiv medlem i det nasjonale nettverket for kvalitetsvurdering.
Erlend Dehlin (f. 1974) er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen i Trondheim og førsteamanuensis II ved NTNU, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, og har doktorgrad fra samme institutt innen organisering, ledelse og improvisasjon. Han arbeider som forsker, konsulent og foredragsholder, med spesielt engasjement innen områder som hverdagsledelse, kunnskapsledelse, endringsledelse og læring, innovasjon, prosjektledelse samt leder- og organisasjonsutvikling.
Anne Berit Emstad er førsteamanuensis i skoleledelse ved NTNU. Hun har lang erfaring som lærer, pedagogisk konsulent og regionkonsulent i kommunal sektor. Hun har siden 2008 undervist på mastergrad i skoleledelse og rektorutdanningen ved NTNU. Hennes forskningsinteresser er knyttet til skoleutvikling, skolevurdering og ledelse for læring på individuelt nivå og på organisasjonsnivå.