Forskerstudentene (Heftet)

Lærerstudenter i nye roller

Forfatter:

Tove Leming, Tom Tiller og Eva Alerby (red.)

Forfatter: , og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 136
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202491451
Kategori: Pedagogikk og lærerutdanning , Pedagogikk og elevkunnskap og Lærerutdanning
Fag: Pedagogikk og elevkunnskap
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forskerstudentene

Forskerstudentene. Lærerstudenter i nye roller begrunner og konkretiserer de viktige møtene mellom praksis og teori, og der studentrollen dreies i retning av forskerrollen. Når vi velger betegnelsen forskerstudenten, ligger det en forståelse i ordet av at vi ikke snakker om «ferdige» forskere. Disse studentene er på vei til å bli forskere gjennom sine FoU-oppgaver og masteroppgaver. Derfor trenger de mye støtte, hjelp og ekstern motivasjonskraft fra forskere i fagdidaktikk og pedagogikk.

«Studenten som forsker» har solide røtter i pedagogisk teori og tenkning, men det er hittil ytterst sparsomt med reflekterte erfaringer fra slikt arbeid på nordisk jord. Forfatterne er forskere og lærerutdannere, og representerer et stort spekter av fagene i lærerutdanningen. De har alle egne erfaringer med forskende studenter. Sentrale begreper i boka er erfaringslæring, aksjonslæring og aksjonsforskning.

Til toppen

Forfatter(e)

Eva Alerby er professor i pedagogikk ved Institutionen för konst, kommunikation och lärande ved Luleå tekniska universitet, samt professor II ved lærerutdanningen, UiT Norges arktiske universitet. Hennes forskningsfokus er i skjæringspunktet mellom teori og praksis, og er rettet mot områder som skole, danning og utdanning.

Tove Leming er dosent og underviser i samfunnsfag på lærerutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet. Hun er leder av forskningsgruppen LIFT, som har lærerutdanning og koblingen mellom lærerutdanning og praksisfelt som sitt arbeidsområde.

Tom Tiller er professor i pedagogikk ved UiT Norges arktiske universitet. Han er også forskningsleder for Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring samme sted, og har en delstilling som forskningsleder i Framtiden i våre hender. Tiller har publisert en rekke bøker og artikler.

Annelise Brox Larsen er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, hvor hun underviser i engelsk- og fremmedspråkdidaktikk. I sin doktorgradsavhandling i anvendt språkvitenskap analyserte hun elevnarrativer. Hun har skrevet om litterære virkemidler, skriveprosessen i fremmedspråk, og har de senere år forsket på innovative arbeidsmetoder i lærerutdanningen.