Forskeren i forskningsprosessen (Heftet)

Metodebok om situering

Forfatter:

Cecilie B. Neumann og Iver B. Neumann

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2012
Antall sider: 120
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202366407
Kategori: Metode og studieteknikk og Helsefag
Fag: Helsefag, Metode og studieteknikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Forskeren i forskningsprosessen

Hvordan bli en god forsker og hvordan skrive ut forskningsresultatene på en god måte? Det handler langt på vei om profesjonsidealer og forskerens etiske ansvar. Metodelitteratur og veiledere oppfordrer ofte studenter og forskere til å reflektere over slike spørsmål, men gir sjelden konkrete råd om hva man kan gjøre i praksis. Nettopp det gjør forfatterne av denne boka.

Forskeren tar nødvendigvis sine egne erfaringer med inn i intervjuer og datasamlinger, og mangel på refleksjon over eget ståsted og sin egen opptreden kan forandre og forringe data.

Forskeren i forskningsprosessen viser hvordan valg av teorier og problemstillinger styres av blant annet forskerens eget kjønn, klasse og erfaringer. Med utgangspunkt i gestalttradisjonen og dens opphav i fenomenologien klargjør forfatterne hvordan forskeren situerer seg, eller plasserer seg selv i praksis.

Også skrivearbeidet preges av forfatterens ståsted. Gjennom eksempler viser boka hvordan en ferdig tekst kan endre seg om forskeren reflekterer over leserens ståsted.

Noen sentrale spørsmål i boka:

  • Hvordan kan forskeren situere seg i praksis?
  • Hva snakker egentlig informantene om?
  • Kan makt fjernes i forskningsrelasjoner?
  • Hva er forskerens situasjon, rolle og dilemmaer i forskningsprosessen?
  • Hvilken betydning har situeringen når forskeren skriver ut dataene?

Til toppen

Andre utgaver

Sagt om boka

«Sjelden har en kortfattet tekst lykkes så godt med å bevisstgjøre så mange grunnleggende aspekter ved samfunnsforskerens selvforståelse, det være seg statsviterens som antropologens. I godt språk og med selvopplevde eksempler presenteres både klassiske bidrag og den i Norge altfor lite kjente gestalt-tradisjonen.» Professor Arne Johan Vetlesen, Universitetet i Oslo

«Et klokt og kjærkomment bidrag til metodelitteraturen i helsefagene. Boken viser hvordan forskning farges – gjennomgående og dyptpløyende – av forskerens dialogiske forhold til forskningsdata, seg selv som forsker og utskriving av data til tekst.» Professor Kristin Heggen, Universitetet i Oslo

Til toppen

Presse Forskeren i forskningsprosessen
Forfatter(e)

Cecilie Basberg Neumann er sosiolog og har doktorgrad i kriminologi. Hun er også utdannet gestaltterapeut. Neumann er ansatt som professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet, Institutt for Sosialfag.

Iver B. Neumann er er direktør ved Fridtjof Nansens Institutt. Han har doktorgrad i sosialantropologi (Oslo) og statsvitenskap (Oxford). Neumann har skrevet flere bøker og artikler om samfunnsvitenskapelig teori og metode.