Formidling (Heftet)

Bruk og misbruk av historie

Forfatter:

Berit Eide Johnsen og Kathrin Pabst

Forfatter: og
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2011
Antall sider: 208
Forlag: Høyskoleforlaget
Språk/målform: Flerspråklig
ISBN: 9788276349481
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Formidling

Formidling. Bruk og misbruk av historie retter et kritisk søkelys mot hvordan historisk stoff blir popularisert og formidlet på ulike arenaer i inn- og utland. Artiklene favner bredt, med beskrivelser og analyser av alt fra jubileer, minnesmerker, festivaler og filmturisme, til offentlige arkivers og museers bevissthet og refleksjon rundt egen formidling.
Forfatterne diskuterer blant annet følgende spørsmål:

  • Hvor langt kan institusjoner og arrangører strekke seg mot opplevelsesaspektet på bekostning av historiske fakta - uten å miste troverdighet?
  • Hvilke formidlingsformer er best egnet til å stimulere konstruktiv debatt om vanskelige og motsetningsfylte temaer?
  • Hvilke muligheter - og ikke minst hvilket ansvar - har museer, universiteter og arkiver for å «rette opp» bildet av fortiden når nye opplysninger kommer frem?

Boken vil være av interesse for alle som er opptatt av historie og historieformidling. Den henvender seg både til forskere, studenter og et allment historieinteressert publikum.

Til toppen

Forfatter(e)

Berit Eide Johnsen er professor i historie ved Universitetet i Agder og dr.art. fra Universitetet i Bergen på en avhandling om sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål. Ved siden av artikler om kulturhistorie og maritim historie har hun også skrevet en bok om sjøfolk i engelsk fangenskap 1807-1814. I de senere år har hun forsket på og skrevet om turismens historie og migrasjonshistorie.

Kathrin Pabst (født 1971) er forskningsleder ved Vest-Agder-museet og ph.d.-student ved Universitetet i Agder.