Foreldresamarbeid i barnehagen (Heftet)

Til barnets beste

Forfatter:

Ingeborg Tveter Thoresen

Forfatter:
Innbinding: Heftet
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 216
Forlag: Cappelen Damm Akademisk
Språk/målform: Bokmål
ISBN: 9788202536619
Kategori: Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid , Pedagogikk og lærerutdanning , Barns utvikling, lek og læring , Samfunn, religion, livssyn og etikk og Barnehagelærerutdanning
Fag: Barns utvikling, lek og læring, Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid, Samfunn, religion, livssyn og etikk
Nivå: Akademisk
Om utgivelsen Foreldresamarbeid i barnehagen

I denne boka er barnehagen og foreldresamarbeidet sett i et samfunnsperspektiv. I barnehageloven har samarbeid med hjemmet en fremtredene plass og barnets beste er et ledende prinsipp for all forvaltning. Barnehagen er en bro mellom hjem og storsamfunn og for å bidra til barnets trygghet, gi hjelp til å knytte nye bånd og finne seg til rette i en ny verden, er samarbeidet mellom hjem og barnehage av avgjørende betydning.

Barnets beste er et viktig prinsipp for myndighetsutøvelse på alle plan i samfunnet. Barnehagelærere som møter barn og foreldre hver dag, har helt spesielle forutsetninger for å fremme krav på barnets vegne. Det gjelder spesielt når vesentlige endringer i samfunnet eller i barnehagens rammebetingelser truer kvaliteten som barna skal ha i barnehagetilbudet. Der vil foreldre og barnehagelærere ha et felles engasjement i foreldresamarbeidet. Med sin innsikt og kunnskap må barnehagelæreren heve røsten for at de vilkårene barnehagen gis, kan gjøre det mulig å innfri krav og løse oppgaver som personalet er pålagt, og som foreldrene kan ha forventninger om. Det dreier seg i bunn og grunn om å være en fortaler for barnets beste.

Målgruppa for boka er studenter i barnehagelærerutdanningen, barnehagelærerutdannere samt ledelsen og personalet i barnehagene.

«Både barnehagen og foreldrene må jobbe for å skape et likeverdig forhold seg i mellom. Det er et gjensidig ansvar å fremme den gode dialogen og kontakten, men barnehagen har hovedansvaret. Foreldrene i barnehagen skal oppleve et reelt samarbeid med barnehagen. Om stort og smått, både om barnets trivsel og utvikling og gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg om den daglige driften. Det er derfor et viktig tema Tveter Thoresen tar opp
Marie Skinstad-Jansen, leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Til toppen

Andre aktuelle titler

Sagt om boka

«Både barnehagen og foreldrene må jobbe for å skape et likeverdig forhold seg i mellom. Det er et gjensidig ansvar å fremme den gode dialogen og kontakten, men barnehagen har hovedansvaret. Foreldrene i barnehagen skal oppleve et reelt samarbeid med barnehagen. Om stort og smått, både om barnets trivsel og utvikling og gjennom foreldreråd og samarbeidsutvalg om den daglige driften. Det er derfor et viktig tema Tveter Thoresen tar opp.» Marie Skinstad-Jansen, leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB)

Til toppen

Presse Foreldresamarbeid i barnehagen

Kjenner du barnehagens plikter når omsorgen svikter?

– Barnehagen skal være i stand til å gjenkjenne tegn og signaler på at barnet kan være utsatt for omsorgssvikt i dets hjemmemiljø. Det er imidlertid her det har sviktet, sier Ingeborg Tveter Thoresen.

Ingeborg Tveter Thoresen, Barnehage.noLes hele anmeldelsen

Foreldresamarbeid i barnehagen, til barnets beste 20.03.2017

Thoresen leverer et solid bidrag til å forstå dagens barnehager generelt og foreldresamarbeidet spesielt. Hun gir en god oversikt over den historiske utviklingen, det juridiske og samfunnsmessige grunnlaget for barnehagene – inkludert barnehagenes rolle og funksjon i det moderne samfunnet. Gjennom 9 kapitler anretter forfatteren gode spørsmål og kunnskapstilfang egnet til etisk, faglig og medmenneskelig refleksjon over barnehagenes rolle og indre liv.

Vegard A. Schancke, forebygging.noLes hele anmeldelsen

Det komplekse samarbeidet med foreldrene 24.02.2017

[...] Foreldresamarbeid i barnehagen – Til barnets beste er en solid grunnbok om en viktig og utfordrende del av barnehagens arbeid, og dermed et godt tilskudd til barnehagens fagbibliotek.

John Roald Pettersen, UTDANNING nr. 4 2017Les hele anmeldelsen

Foreldre må kjenne rettighetene sine 03.02.2017

– Foreldres rettigheter og det faktum at barnehagen skal være til det beste for barna, er et glemt emne, sier Ingeborg Tveter Thoresen. Ingeborg Tveter Thoresen er tidligere førstelektor og rektor på Høgskolen i Vestfold. Hun har også vært Utdanningsdirektør i Buskerud. Nå er hun aktuell med boka «Foreldresamarbeid i barnehagen. Til barnets beste». Boka retter seg mot foreldre så vel som barnehageeiere og barnehagelærere og studenter i utdanninga. Thoresen ønsker også at politikere skal sette seg inn i det viktige foreldresamarbeidet og mandatet som er gitt barnehagen.

Trine Jonassen, Barnehage.noLes hele anmeldelsen

Smedhusåsen barnehage får ros i ny fagbok 18.01.2017

– Det er vanskelig å tenke seg bedre anerkjennelse for jobben vi gjør hos oss, enn den vi får her, sier daglig leder i Smedhusåsen barnehage, Royne Berget.

Helge Kjøniksen, Moss AvisLes hele anmeldelsen

Til toppen

Forfatter(e)

Ingeborg Tveter Thoresen var førstelektor ved daværende Høgskolen i Vestfold fram til 2013, hvor hun også var rektor fra 1994-2000. Tveter Thoresens forskning og artikler omhandler utdanningspolitiske endringer, danningens plass samt profesjonens anliggender i barnehagen og barnehagelærerutdanningen. Forfatteren har også skrevet om innflytelsen internasjonal utdanningspolitikk og generell politikk har på barnehagefeltet og profesjonen. Forfatteren bidro i arbeidet med revidert rammeplan i 2005, og med nasjonale retningslinjer for kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) i den nye barnehagelærerutdanningen. Tveter Thoresen var medlem av den nasjonale UNESCO-kommisjonen og har vært utdanningsdirektør i Buskerud.